Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-03-2018

Økonomi 

Oprettet: 03-03-2004
Revideret: 23-02-2010

Strategisk udvikling af landbrugsvirksomheden

Udviklingen i landbruget med færre, men større brug, skærpede miljøkrav, ændrede EU-regler og usikre afsætningsforhold stiller store krav til fremtidens driftsleder. Det er ikke længere nok at gøre tingene rigtigt for at blive i erhvervet.


Driftslederen skal også gøre de rigtige ting, og hermed er der sket en yderligere forskydning i driftslederens opgaver fra daglige rutiner til væsentlige beslutninger af mere langsigtet karakter. De traditionelle værktøjer til den daglige styring af bedriften må suppleres med nye værktøjer, der sikrer, at bedriften er på rette kurs.

Svineproducent Ole Madsen kunne godt genkende denne udvikling på sin bedrift med 500 årssøer. Derfor har han gennemført en strategiproces, hvor forskellige udviklingsmuligheder for bedriften er blevet analyseret grundigt sammen med konsulenter og andre landmænd.

Ole Madsens udbytte har været

  • En afklaring af, hvordan bedriften skal udvikle sig de kommende år
  • En analyse af bedriftens stærke og svage sider, muligheder og trusler
  • Forskellige alternative udviklingsmuligheder, der fører bedriften frem mod målet
  • Valg af strategi mellem mulighederne
  • Handlingsplan

Overvejelserne har resulteret i en strategirapport, men det største udbytte har ligget i selve processen med strategiarbejdet, hvor bedriftens muligheder ses i overordnet perspektiv. Han er nu blevet afklaret over, hvilken vej bedriften skal udvikle sig de kommende år.

Den strategiske udvikling af landbrugsvirksomheden har været en god mulighed for at sikre, at driftslederen træffer de rigtige beslutninger. En systematisk indgang til landbrugsvirksomhedens udviklingsmuligheder reducerer risikoen for fejlbeslutninger, og at beslutningerne og de efterfølgende handlinger bringer bedriften i retning af de ønskede mål.

Først skal driftslederen og familien afklare, hvordan de ønsker bedriften skal udvikle sig på længere sigt. Hvordan ser fremtidsbilledet af bedriften ud? Der skal opstilles mål for produktion og økonomi, men også bløde parametre som eksempelvis personaleledelse, image og arbejdstid bør indgå. De fleste landmænd har en mere eller mindre bevidst forestilling om dette, men der er erfaring for, at det er en fordel at få sat ord på målene og diskuteret dem med familien. Det giver en konkret beskrivelse af, hvordan fremtiden på bredriften skal tegne sig.

Næste trin omfatter en analyse af bedriftens stærke og svage sider, og de muligheder og trusler, der kan komme udefra. Analysen af bedriften kan omfatte både økonomiske, produktionsmæssige og ledelsesmæssige forhold. De eksterne muligheder og trusler kræver et vist branchekendskab og kan eksempelvis bestå af teknologiske, lovgivningsmæssige og markedsmæssige aspekter. Nye udviklingsmuligheder kan vise sig, hvis en af de stærke sider passer til en af de opstillede muligheder. Omvendt kan en intern svaghed, der passer til en ydre trussel kræver en hurtig indgriben for at undgå alvorlige problemer.

På grundlag af de to første trin i strategiprocessen kan der opstilles forskellige strategier som i større eller mindre omfang opfylder de opstillede mål. Der skal udarbejdes beslutningsgrundlag, som understøtter landmand og familien i at træffe valget af den rigtige strategi. Det skal føre frem til et svar på spørgsmålet om, hvordan de opstillede mål kan realiseres?

Herefter følger opstilling af handlingsplaner. Handlingsplanerne beskriver, hvem der skal gøre hvad - hvornår. Formålet er at få omsat strategiprocessen ord til handling. De opstillede mål skal være realistiske, målbare og tidsdaterede, så der kan foretages en løbende opfølgning på, at bedriften bevæger sig i den ønskede retning.

Vil du vide mere,
så kan du kontakte
dit lokale landbrugscenter
Find dit lokale landbrugscenter

Sidst bekræftet: 31-10-2016 Oprettet: 03-03-2004 Revideret: 23-02-2010

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17