Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur > Grundvand

Grundvand

 Artikler

Nye artikler

Nyt administrationsgrundlag for tilladelser til markvanding er under udvikling
Miljøstyrelsen får udviklet et screeningsværktøj kaldet Vand Web og nye modeller til beregning af vandindvindingens påvirkn...
09.11.17

 Drikkevandsgruppen på SEGES

Ansvarlig

Planter & Miljø
Miljøchef

Hans Roust Thysen

Anlæg & Miljø, Ledelse