Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2014

  

Oprettet: 06-05-2013

Det udvidede netværk

 

 

 

 

Institution/virksomhed Kontaktperson E-mail Telefon
Center for Innovation, NaturErhverstyrelsen  Martin Fischer marf@naturerhverv.dk 41892509
  Jens Ove Bisgaard  job@naturerhverv.dk  25238325 
 
Jord og Råstoffer, Region Midt  Rolf Johnsen  rolf.johnsen@ru.rm.dk  25238385 
  Jes Pedersen  jes.pedersen@ru.rm.dk  87285200 
 
Miljøministeriet, rejseholdet  Marie Brammer Nejrup  mabne@nst.dk  72542608 
 
Teknik og Miljø, KL  Niels Philip Jensen  npj@kl.dk  33703750 
 
Lolland Kommune  Dan Raahauge  dara@lolland.dk  27152905 
 
Aarhus Universitet, Inst. for Miljøvidenskab  Anders Brandt Pedersen  apd@dmu.dk  87158545 
   Helle Ørsted Nielsen  hon@dmu.dk  24607315 
 
       
Sidst bekræftet: 19-06-2014 Oprettet: 06-05-2013 Revideret: 06-05-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land


Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15
Perspektiver i mere lokal vandforvaltning
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og ud...
12.05.15

 


Hent pjecen "Landmanden som Vandforvalter".


Dette projekt medfinansieres af
"Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".