Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-03-2020

  

Oprettet: 14-03-2019

Kortlægning af potentialet for forskellige drænvirkemidler

Innovationsplatform for drænvirkemidler vil facilitere innovation og udvikling af forskellige typer af drænvirkemidler tilpasset lokale forhold med afsæt i den eksisterende danske og internationale forskning samt erfaringer fra praksis.

Projektet vil sammenfatte og afrapportere den eksisterende viden eller mangel på viden for forskellige typer af drænvirkemidler. Endvidere vil projektet identificere og kortlægge potentialet for forskellige drænvirkemidler i danske vandoplande med indsatsbehov. Centrale parametre vil være kortlægning af dræninfrastruktur, herunder omfang og type af dræning samt fordeling af drænoplandsarealer, forekomst af sommerafstrømning og drænvandskoncentrationer, omfang af pumpede arealer, samt lokale potentialer for forskellige typer af drænvirkemidler. Kortlægningsarbejdet i arbejdspakke 3 vil tage afsæt i en digitalisering og analyse af de data, der registreres i forbindelse med oplandskonsulentordningen, hvor der i forbindelse med oplandsanalysearbejdet indhentes information om flere af ovennævnte parametre.           

AP3 aktiviteter i 2018

3.1 Faglig rapport med beskrivelse af danske og internationale resultater og erfaringer med drænvirkemidler

3.2 Systematisering, digitalisering og kortlægning af georefererede data indsamlet i forbindelse med oplandsanalyserne under oplandskonsulentordningen

3.3 Analyse og afrapportering af potentialet for forskellige drænvirkemidler i danske vandoplande med indsatsbehov

Sidst bekræftet: 14-03-2019 Oprettet: 14-03-2019 Revideret: 14-03-2019

Forfatter

Anlæg & Miljø
Chefforsker, cand.scient., phd

Charlotte Kjærgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Bliv klogere på minivådområder
Overvejer du at etablere et minivådområde for at komme udledningen af næringsstoffer til livs? Er du usikker på, hvordan et...
13.01.20
Mættet randzone med en paludikultur etableret ved Skive
Jesper Thomsen ved Skive har etableret en mættet randzone med en paludikultur i samarbejde med Landbolimfjord og SEGES. Dem...
05.10.17