Oprettet: 14-08-2019

Alle ansøgere, som opfylder kravene, får tilskud til minivådområder

Landmændenes store interesse for at anlægge minivådområder får nu fødevareminister Mogens Jensen til at afsætte yderligere 60,6 mio. kroner. Dermed imødekommes alle ansøgninger, der opfylder kravene.

I foråret 2019 blev der snakket rigtig meget minivådområder. Oplandskonsulenterne havde travlt i felten med at finde mulige beliggenheder, og landmændene overvejede, om det var noget for dem. Resultatet var, at en del af dem rent faktisk søgte.

Nu ligger resultatet af ansøgningsrunden klar, og det viser, at landmændene gerne vil bygge minivådområder. De vil det så gerne, at hele den afsatte pulje på til etablering af minivådområder i 2019 blev totalt støvsuget og mere til, da der i alt blev søgt for 193,1 mio. kr. Dagens gode nyhed er, at fødevareministeren har bevilget penge til, at alle som har søgt og opfylder kravene kan komme i gang.

Fakta om ansøgningsrunden 2019

  • 338 landmænd og lodsejere har søgt tilskud
  • 327 har i år søgt om tilskud til at anlægge et åbent minivådområde
  • 11 har søgt om tilskud til at anlægge et minivådområde med filtermatrice
  • Den samlede reduktion i kvælstofudledningen bliver på cirka 158 ton pr. år, hvis alle 338 projekter bliver realiseret
  • Landmænd og lodsejere kan få dækket 100 procent af deres udgifter til at etablere et minivådområde.

Læs pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet

Sidst bekræftet: 14-08-2019 Oprettet: 14-08-2019 Revideret: 14-08-2019

Forfatter

Anlæg & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
Skal du lave et minivådområde i 2020?
Du kan søge tilskud til minivådområder i perioden 28. februar - 11. august 2020. Få overblik over processen og økonomien.
15.03.20
Sådan takler du efterafgrødekravene på plante-, svine- og kvægbrug
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøder...
22.01.20
Kend udbyttet i majsmarken et par måneder inden høst
Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater. Perspektivet er, at landmanden ud fra...
26.09.19
Demodag om præcisionsjordbrug og ny teknologi til marken den 9. oktober
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbr...
26.09.19