Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 11-02-2019

 2073

Oprettet: 11-02-2015

Multifunktionel anvendelse af elefantgræs til stråtag

Elefantgræs til stråtag kan anvendes som pligtig efterafgrøde, dækning til vildt og som landskabselement.

Elefantgræs kan fungere som pligtig efterafgrøde med en faktor på 0,8 hektar elefantgræs i forhold til f.eks. 1,0 hektar efterafgrøde med græs. Elefantgræsset kan fungere som dækning for vildt. Carl Ejner Baastrup i Låsby har kombineret elefantgræsset med græsstriber og vildtagre.


Elefantgræs, randzone med græs og vildtager imellem elefantgræs. Foto Frank Bondgaard

Samtidig bryder afgrøden landskabet på en anden måde, da den først høstes efter jul og i det meget tidlige forår.


Elefantgræs bryder landskabet ved vintertide 19. december 2014. Foto Frank Bondgaard

Elefantgræsset kan i princippet plantes i meget lange stræk med 10-20 meters bredde, i stedet for at lave større marker. Dette har ingen betydning for høst af afgrøden.


Elefantgræs om foråret før høst. Foto Jørgen Kaarup

I sommermånederne giver afgrøden en kraftig dækning. Afgrøden kan derfor bruges som en slags remise. Engelske (se final report) og tyske iagttagelser viser at vildtet bruger afgrøderne til dækning. Det anbefales i den engelske rapport, at der ikke laves meget store arealer med afgrøden. Der er ingen danske undersøgelse af elefantgræs på dette felt.


Højden af elefantgræs i starten af juni måned. Foto Frank Bondgaard

Dyrkning og afsætning af elefantgræs til stråtag.

 

Sidst bekræftet: 01-02-2017 Oprettet: 11-02-2015 Revideret: 11-02-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
31.01.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20
PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18