Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2018

  

Oprettet: 14-06-2013

Dobbeltprofiler

Dobbeltprofiler og to-trins grøfter kan anvendes til at kontrollere erosion, oversvømmelser og tab af næringsstoffer. De er også levesteder for mange organismer og dyr.

Kort om miljøtiltaget

Grøfter er menneskeskabte konstruktioner designet til at flytte vandet væk fra marker. V-profil og trapezform er typiske tværsnit af grøfter. Disse kan erstattes af en to-trins grøft for at forbedre dræningsfunktionen. Dimensionerne af to-trins grøften afhænger af vandudledningen, forholdene i området og jordtypen.

                     Dobbeltprofil før etablering                                               Dobbeltprofil efter etablering         

Effekt: Ingen danske målinger endnu, men bruges i Sverige og Finland. 
Økonomi:  Der er udgifter til at oprense brinker, da de løbende gror til på grund af bundfældning af lerpartikler og vækst af plantebiomasse pga. øget næringsstofoptagelse.
Lovgivning: En to-trins grøft giver ikke mulighed for at tilføre mere kvælstof til markerne. 
Win-win: Reducerer tab af næringsstoffer til vandmiljøet og kan forhindre oversvømmelse og erosion. Kan fungere som landskabskorridorer og gode for dyreliv.

 

Sådan virker det i detaljer

En bredere grøft sænker farten på vandet. Når farten på vandet sænkes, bundfældes lerpartiklerne, og næringsstofferne kan bedre optages af planterne på brinkerne.

 

Fosfor er ofte bundet til lerpartikler. Når de bundfældes sænkes fosforindholdet i drænvandet som løber til fjorde og hav.

 

Se specialkonsulent Flemming Gertz, Videncentret for Landbrug, fortælle om dobbeltprofil:

 

Video Link[Video]

Sidst bekræftet: 19-12-2016 Oprettet: 14-06-2013 Revideret: 14-06-2013

 Virkemidler

 Fotogalleri

 

 Mere viden

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20
PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
02.07.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18