Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2018

  

Oprettet: 28-06-2013

Stenrev

Etablering af stenrev kan være en af vejene til at opnå et bedre vandmiljø.

Kort om miljøtiltaget

Etablering af stenrev kan være en af vejene til at opnå et bedre vandmiljø. Stenrevene er levested for tangmakroalger, der kan producere ilt i områder med risiko for dårlige iltforhold. Ilt i bundvandet er afgørende for at bibeholde de store mængder af kvælstof og fosfor i havbunden, som dermed ikke kan bruges af planktonalger. 

 

Effekt: Den konkrete og præcise viden om miljøeffekterne af stenrev er fortsat relativ beskeden.
Økonomi: 
Lovgivning:
Win-win: Et bedre havmiljø
 

Sådan virker det i detaljer

Stenrevene er vigtige for fasthæftede flerårige makroalger (tang) og det dertil knyttede dyreliv og er kendetegnet af en meget stor artsrigdom. Stenet havbund kan have stor betydning for iltforholdene, da tang vokser og producerer ilt, hvis der er nok lys ved bunden. Hvis stenene fjernes, har tangen ikke et fast substrat, og bundvandet kommer til at mangle den ekstra produktion af ilt, som tangen kunne levere.

 

Ud over at skade dyrelivet kan et lavt iltindhold i bundvandet føre til frigivelse af næringsstoffer fra havbunden og dermed til opblomstring af planktonalger.

 

Sidst bekræftet: 19-12-2016 Oprettet: 28-06-2013 Revideret: 28-06-2013

 Kontakt

Rådgivning:
Flemming Gertz, flg@vfl.dk

 Virkemidler

 Mere viden

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
31.01.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20
PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18