Feedback Form

  

Oprettet: 13-06-2018
Revideret: 11-07-2018

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer - mangler du foder til dyrene?

Pga. tørken oplever nogle, at der på naturarealerne mangler foder til de græssende dyr.

På arealer anmeldt med kontrol efter fast græsningstryk

Har man et tilsagn til 5-årig pleje af græs- og naturarealer, vælger man årligt, om arealerne skal kontrolleres efter ”synlig afgræsning” eller ”fast græsningstryk”. Ved kontrol efter fast græsningstryk er forpligtigelsen, at der går et på forhånd fastlagt antal dyr på arealet i juni, juli og august måned.  

I år er det tørt, og nogle oplever, at der ikke er foder nok til dyrene på tilsagnsarealerne, og de ønsker derfor at ændre kontrolmetoden til ”Synligt afgræsset”. I særlige tilfælde er det også muligt at søge dispensation fra den valgte kontrolmetode, og f.eks. flytte dyrene fra arealet. Dispensation skal dog søges, før en eventuel kontrol er anmeldt eller gennemført. Dyrene må ikke flyttes, før en dispensation er imødekommet, men Landbrugsstyrelsen bestræber sig på at give en hurtig tilbagemelding.

Generel håndtering af tørkeramte naturarealer med græssende dyr

Det er vigtigt at dyrene ikke sulter - oveni skal tages hensyn til naturen på tilsagnsarealerne. Brug gerne nedenstående løsningsmodel, hvor de højeste prioriteter tager mest hensyn til naturen.

  1. prioritet: Dyrene flyttes fra arealet, hvis der ikke er foder nok.
  2. prioritet: Dyrene tilskudsfodres på tilstødende arealer, der hverken er § 3-beskyttede eller under tilsagn, hvis der ikke er foder nok på arealet.
  3. prioritet: I det tilfælde hvor de to ovenstående prioriteter absolut ikke er en mulighed, kan det være nødvendigt at søge dispensation hos kommunen til at tilskudsfordre på arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven. Vær opmærksom på, at det for naturarealet og de arter som lever der, er optimalt at flytte dyrene, hvis der ikke er mere føde. Ved at tilskudsfodre kan der ske en nettotilførsel af næringsstoffer til arealet, optrampning og afstrømning af næringsstoffer ved foderpladsen. Hvis du får tilladelse fra kommunen, kan du derefter søge dispensation fra plejeforpligtelserne hos Landbrugsstyrelsen.

Du skal henvende dig til din kommune, hvis du vil søge dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Hvis kommunen giver dispensation, vil det ofte være på vilkår, der sikrer, at der ikke sker tilstandsændringer på arealet.

Dispensationer fra plejeforpligtelserne kan søges direkte på www.plejegræs.dk  hvor oplysninger kan indtastes og sendes direkte fra denne side.

Dispensationen kan også sende via mail til:  arealtilskud@lbst.dk

Sidst bekræftet: 11-07-2018 Oprettet: 13-06-2018 Revideret: 11-07-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Specialkonsulent, Natur

Winnie Heltborg Brøndum

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2018
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
19.07.18
Tilmeld dig webinar, som introducerer den nye brugerflade på arealinformation
Miljøportalen har oprettet et webinar 20-08-2018 kl. 10:00-10:30​ for landmænd, konsulenter og andre, der ikke har myndighe...
28.06.18
Alle ansøgninger om 5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer er imødekommet
Der er blevet søgt nye tilsagn på i alt 20.000 ha. Det svarer til et beløb på 200 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere, en...
13.06.18
Kender du en, der fortjener 15. juni fondens naturpris?
Det er nu tid til indstilling af personer til 15. Juni Fondens naturpriser. Prisen gives primært til private lodsejere, her...
23.05.18
SEGES afholder en række gratis temadage og informationsmøder om naturpleje
Fra sidst i maj til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er, at ...
22.05.18
Promilleafgiftsfonden