Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2017

 1403

Oprettet: 15-07-2013

Inspiration til en aktiv lodsejerinddragelse

Smart Natura’s primære formål er at identificere, udvikle og udbrede nye metoder og værktøjer, der kan sikre samarbejde og frivillige aftaler mellem myndigheder og lodsejere, og som gavner såvel naturen som brugerne og forvalterne af denne.Natura 2000 handleplanerne skal sikre naturkvaliteterne i Danmarks 246 Natura 2000-områder. Landets kommuner har ansvaret for at udmønte planerne.

Metoderne til at nå målene i handleplanerne, er imidlertid kun overfladisk beskrevet, og der er lagt op til, at målene i stor udstrækning skal nås gennem frivillige aftaler mellem de enkelte kommuner og lodsejerne.

Men hvordan gør man det mest hensigtsmæssigt med respekt for den enkelte lodsejer?

Svaret er dialog og samarbejde!

Formål og fokus

Smart Natura’s primære formål er at identificere, udvikle og udbrede nye metoder og værktøjer, der kan sikre samarbejde og frivillige aftaler mellem myndigheder og lodsejere, og som gavner såvel naturen som brugerne og forvalterne af denne.

En vigtig forudsætning i projektet er, at metoderne og værktøjerne skal være effektive og omkostningsoptimale samt leder til løsninger, som lodsejere, rådgivere og myndigheder kan se idéen i og bakker om op. Værktøjerne skal med andre ord inspirere til at finde win-win-løsninger, der giver synergieffekter på tværs af grænser og traditionelle skel.

Følg projektet

På hjemmesiden www.Smart-Natura.dk kan du følge med i udviklingen af værktøjer og anbefalinger til implementering af handleplanerne.

Bag projektet står Vejle Kommune og Videncentret for Landbrug. Projektet løber frem til midten af 2015 og er støttet af EU-Life-programmet.

Sidst bekræftet: 01-07-2014 Oprettet: 15-07-2013 Revideret: 15-07-2013

Kontakt

Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Forfatter

Planter & Miljø
Cammi Aalund Karlslund

 Smart Natura

Smart Natura er et projekt, der gennem samarbejde og aktiv lodsejerinddragelse skal sikre en smidig og omkostningseffektiv drift og pleje af de unikke naturtyper, som findes i Danmarks 246 Natura 2000-områder.