Oprettet: 19-11-2015
Revideret: 21-12-2015

Rådgivningskoncept for minivådområder

På denne side kan du blive klogere på, hvad du som rådgiver skal vide, når du skal rådgive landmanden i at etablere et minivådområde. Menuerne er inddelt i fokusområder og kommer i de steps, som en proces med at etablere minivådområder typisk foregår i.

Hjemmesiden er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret.

Løbende projektledelse


Vær på stedet når minivådområdet etableres og anvend løbende opfølgning og dialog. Ofte skal der korrigeres i den oprindelige plan.
 

Tag stilling til hvem der leder projektet og hvem der har ansvaret.

Projektering

Projektering kan igangsættes efter myndighedsgodkendelse.


Aftal allerede fra staten en klar tidsplan for projekteringen med entreprenøren og lodsejer. Afklar blandt andet, hvornår minivådområdet forventes færdigt?


Sådan forbereder du dig
Bliv klogere på minivådområder og hvor du bør placere et. Beregn også landmandens økonomiske incitament for at etablere et minivådområde, værdien for landmanden og andre gode argumenter.

Besøg hos landmanden
Læs bl.a. om hvad du bør havde med i form af informationer og kort, når du er ude og besøge landmanden for at se på potentielle steder for placering af minivådområder.

Design og konstruktion af minivådområde
Her  kan du læse om den anbefalede størrelse og dimensionering og se eksempler på skitser til allerede etablerede minivådområder. Læs også om GIS-applikation der kan fjerne jord og fortælle en ca. pris på jordarbejde for etablering af minivådområdet. Du kan du også læse om hvilken former for beplantning der er værd at overveje allerede i etableringsfasen.

Myndighedsgodkendelse
Læs om hvilke godkendelser og dispensationer der typisk skal søges hos kommunen ved etablering af minivådområder. Se også 2 eksempler på godkendelser fra 2 forskellige kommuner. 


Ansøgning om tilskud
Der er ikke åbnet op for ansøgning om tilskud endnu. Når NaturErhvervstyrelsen åbner op, vil du her kunne læse om proceduren og krav for ansøgning om tilskud.

Strategi for involvering ved anlæggelse af minivådområder
Læs gode råd om, hvordan du som rådgiver skal forholde dig, hvis etableringen af et minivådområde involverer flere lodsejere i et delopland.                                                  

 

Sidst bekræftet: 21-12-2015 Oprettet: 19-11-2015 Revideret: 21-12-2015

 iDRÆN

Rådgivningskonceptet er udviklet i regi af iDRÆN. iDRÆN er et grønt udviklings- og demonstrationsprojekt (GUDP), som kører fra 2011-2017. Projektet ledes af Aarhus Universitet.

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land


Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20
Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
AP1: Vil du i gang med et lavbundsprojekt på din tørvejord?
Kontakt kommune eller Naturstyrelsen, hvis du har lavbundsjord/tørvejord, du gerne vil have permanent vådlagt. Vær opmærkso...
28.02.20
Kvælstofudledningen år 1900 og betydning for vandområdeplaner
Kvælstofudledning er for år 1900 beregnet af Aarhus Universitet og større end hidtil antaget og dette har betydning for, hv...
03.02.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo