Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur > Vandplaner > Vandløb, bræmmer og randzoner

Vandløb, bræmmer og randzoner

 Artikler

Nye artikler

Om en grøft er omfattet af vandløbsloven
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver kommunal afgørelse om, at en mindre grøft, der er tildækket, ikke er omfattet af vand...
01.08.18

Meddelelse af påbud om lovliggørelse efter vandløbsloven skal hvile på et aktuelt grundlag
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede påbud om retablering af en strækning af et offentligt vandløb, da der ikke var tilst...
01.08.18

 Kontakt

  Marianne Haugaard-Christensen
Kompensationsordningen, dyrknings- og anvendelsesmuligheder.
  Jon Birger Pedersen
Kompensationsordningen, dyrknings- og anvendelsesmuligheder.
  Winnie H. Brøndum
Randzonelov – biologiske fortolkninger og 2 meter bræmmer.
  Irene A. Wiborg
Samspil til vandplanerne, miljøeffekt.
  Rita Hørfarter
Kort, GIS beregninger, samspil mellem AgroGIS og Mark Online.
  Sten W. Laursen
Randzoneloven, samspil med vandløbsloven samt 2 meter bræmmer.

Ansvarlig

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Natur

Winnie Heltborg Brøndum

Anlæg & Miljø, Miljø & Land