Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur > Vandplaner > Kystvande

Kystvande

Ålegræs er havets græsstepper som skaber liv og opretholder den økologiske balance.

Ålegræs kan reetableres og løser mange miljøproblemer i vore kystvande. I NOVAGRASS projektet medvirker vi til at finde landbrugstekniske løsninger til høst og såning af ålegræsfrø.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land