Feedback Form

  

Oprettet: 15-06-2015

Bioforsuring af gylle

Omtale af aktiviteter og resultater i projektet: Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle

I dette projekt udvikles og afprøves en ny type forsuringsanlæg, der benytter mælkesyregæring til at forsure gyllen i staldenes gyllekanaler. SEGES leder projektet, der gennemføres i samarbejde med Jørgen Hyldgaard Staldservice A/S (nu JH Agro A/S), AgroTech A/S (nu Teknologisk Institut), Aarhus Universitet og Lallemand Danmark A/S. Projektet gennemføres i perioden 2014 til 2018.

Projektet er finansieret af Grønt udviklings- og demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet og Mælkeafgiftsfonden.

Aktiviteter i projektet

  • Udvikle og optimere mælkesyregæring af gylle
    Laboratorieforsøg med tilsætning af forskellige kulturer af mælkesyrebakterier og forskellige kulhydratkilder som næring for mælkesyrebakterierne.
  • Udvikling af prototype af bioforsuringsanlæg
    Et pilotanlæg, der testes med kvæggylle.
  • Fuldskala afprøvning i kvægstald med ring-gyllekanal.
  • Vera-verifikation
  • Ammoniakfordampningen testes i stalde med det nye bioforsuringsanlæg.

Hidtil har man brugt svovlsyre til at forsure gylle for at hindre ammoniakfordampning fra staldene. Ved at anvende mælkesyrebakterier undgår man at bruge svovlsyre, der kan give arbejdsmæssige og økonomiske problemer. Bioforsuring gør det også muligt at anvende forsuring i økologiske stalde.

De indledende laboratorieforsøg har vist, at der skal tilsættes en del sukkerholdigt materialer for at mælkesyrebakterierne har energi nok til at lave den nødvendige mængde syre. 

Der er i projektet lavet forsøg med forskellige materialer, for at finde den bedste måde at bioforsure på. Det er bl.a. forsøgt at tilsætte bakteriekulturer og gærekstrakt i supplement til sojamelasse. Disse forsøg viste, at sojamelassen i sig selv gav forsuring nok. Under andre forhold og med andre biomasser vil det være relevant at styrke forsuringen med bakterier og gærekstrakt.

I den endelige test i eksisterende stalde anvendes roemelasse suppleret med eddikesyre ved den indledende forsuring.

Video fra projektet

Publikationer fra projektet

Sidst bekræftet: 31-05-2016 Oprettet: 15-06-2015 Revideret: 15-06-2015

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Forslag til indsatser for mindre udledning af klimagasser på kvægbrug
På en workshop om kulstofbinding på kvægbrug formulerede deltagerne en række indsatser, som kvægbrugere kan gøre for at få ...
31.10.18
Bioforsuring af gylle - godt for miljøet, egnet til økologi og giver mere biogas
En ny teknologi til staldforsuring af gylle bruger melasse i stedet for svovlsyre. Det giver en række fordele bl.a. at gyll...
24.10.18
Kulstofbinding i jorden kan løse en del af klimaudfordringen - men der er udfordringer der skal løses først.
Workshoppen: "Kulstofbinding på kvægbrug - måling og tiltag" belyste hvor, langt man er kommet i bestræbelsen på at bruge k...
08.10.18
Kulstofbinding på kvægbrug – måling og tiltag
Kvægbrugets klimapåvirkning er til diskussion mange steder, og et af spørgsmålene er, i hvor høj grad kulstofbalancen i jor...
03.09.18
Mere økologisk gødning på Fyn
– er økologisk biogas en del af løsningen?
14.03.18
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden