Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-12-2019

Økologi - alle 

Oprettet: 25-08-2005

Endelig nøgletal fra økosvineprojekt OPTUR

Nøgletal fra produktionen

Perioder Sommer
01.06.04-19.10.04
Vinter
20.10.04-25.04.05
Total
01.06.04-25.04.05
Kuldresultater
Antal levendefødte/kuld 12,3 10,5 11,1
antal fravænnede/kuld 10,4 8,9 9,,5
Reproduktion
Omløber, procent 15 13 14
Kuld/årsso, incl. gylt 1,93 1,97 1,96
Fravænnede grise/årsso, stk. 20,1 17,6 18,5
Foderforbrug
Total forbrug/årsso, incl. polte, FEdr + FEsv 1952 2456 2244
Heraf til drægtige, FEdr 834 896 870
Heraf til diegivende g øvrige avlsdyr, FEsv 1118 1560 1374
Grovfoderandel til drægtige søer, procent 40,0 38,9 39,3


Halmforbrug vinterareal

Halmforbrug, kg til udendørsmåtten (dvs. strøelse i hytter ikke medregnet)
Etablering, Bigballe Minibig Dræg. Folde

Farefolde

I alt

sep. 04 stk kg stk kg

Rapshalm

82

500

41000
Havrehalm 40 500 20000
Hvedehalm 16 500 8000
I alt 69000
Drift
Hvedehalm
Dato:
04.10 04 15 500 7.500 7.500
05.10.04 17 200 3.400 3.400
21.10.04 6 500 3.000 3.000
26.10.04 5 500 2.500 2.500
27.10.04 8 500 4.000 4.000
09.11.04 6 500 3.000 3.000
17.11.04 6 500 5 200 4.000 4.000
19.11.04 2 500 2 200 1.400 1.400
29.11.04 12 500 6.000 6.000
02.12.04 2 500 1.000 1.000
20.12.04 12 500 6.000 6.000
20.12.04 17 500 8.500 8.500
05.01.05 8 500 4 200 4.800 4.800
22.01.05 12 500 6.000 6.000
23.02.05 12 500 6.000 6.000
16.03.05 10 500 5.000 5.000
I alt 46.500 25.600 72.100
Total 141.100
Gennemsnit kg halm /so, ved 40 søer (afrundet) 3.500Tidsopgørelse

Ugeplan for 1 - 10 uge Traditionelt Sommer Vinter OPTUR "Norm" *)
system OPTUR OPTUR gns.
Målt i perioden marts-april aug - sep marts-april for et år
2004 2004 2005
Afsnit Opgave
Søer/orner
Fodring 59,78 57,51 59,76
Vanding 13,79 14,88 16,67
Vande sølehuller 7,87 8,69
Hakke is fra trug 2,2 2.25
Strøning 15,66 13,52 7,42
Læsse+ tildele grovfoder 14,31
Tildele grovfoder 17,35 9,36 6,93
Ekstra strøning 15,85
Jerninjektion 0,59 0,46 0,53
Kastration 0,51 0,54 0,53
Isætte øremærker 0,84 0,76 0,8
Scanne for drægtighed 0,45 0,45 0,45
Fravænne 3,82 3,38 5,43
Løbning (KS) 1,34 1,18 1,11
Smågrise
Fodring 3,85 3,59 3,4
Andet
Vask af transportvogn 0,28 0,26 0,26
I alt
Timer for 10 uger 128,33 114,58 135,7
Timer pr. dag 1,83 1,64 1,94
Timer/so/år 16,73 14,94 17,69 16,32 18
*) "Norm" = Grundlag for beregnet notering ( med grise indtil 30 kg)
Kørte meter
Pr. dag 1940 1401
Ekstra vanding 3326
Hegning
Timer/so/år 0,74 0,52 0,29
Etablering af vintermåtte
Timer/so 0,58

Kommentarer til tidsopgørelsen

Det traditionelle system og OPTUR Vinter er begge målt i marts og april, men i hvert sit kalenderår (2004 - 2005) Selv om det er samme årstid, har der været klimaforskelle (frostperioder). Dette er der korrigeret for. Tilsvarende er det traditionelle system tænkt som et helårssystem, og derfor er der indregnet tid til vanding af sølehuller, for at det kan afspejle en årssituation

Under OPTUR Vinter er der introduceret nyt fodersystem, idet de drægtige søer fik tildelt et fuldmix af ensilage og korn. Dette blev blandet hver anden dag, men udfodret hver dag, hvilket er en væsentlig ændring. Tidligere blev grovfoderet tildelt separat og ca. hver anden dag i vinterhalvåret, mens der i sommerhalvåret kan afgræsses.

I OPTUR Sommer er foldarealet blevet reguleret i takt med behovet/græsvæksten. Denne regulering af foldstørrelse (hegning) er medtaget i opgørelsen.

Der er ikke korrigeret for tidsforbrug til afpudsning af folde. I det traditionelle system, vil der om sommeren være brug for tid til afpudsning af folde. Dvs. tidsforbruget i det traditionelle system vil være højere end det fremgår her. I OPTUR Sommer er der ikke behov for afpudsning, da foldene bliver afgræsset bedre pga. det mindre areal.

Tidsforbruget til tilsyn vil være forskelligt i det traditionelle system sammenlignet med OPTUR på årsbasis. Tilsynet vurderes at kunne gennemføres hurtigere i OPTUR pga. det mindre areal at færdes på.

 


Skrevet af konsulent Tove Serup, Svin

Del af projektet OPTUR (Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion), som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

August 2005

Sidst bekræftet: 17-12-2018 Oprettet: 25-08-2005 Revideret: 25-08-2005

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Ofte stillede spørgsmål før omlægning
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineprodu...
15.11.19
Kom godt i gang med økologisk griseproduktion
Omlægning til økologisk griseproduktion kræver normalt langtidsplanlægning – især, når det omfatter husdyrhold.
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19