Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2019

  

Oprettet: 02-02-2018

SEGES Fjerkræteam

Vi arbejder målrettet på at levere de faglige løsninger, fjerkræproducenterne har brug for.

Fjerkræbranchen er i en rivende udvikling, og det forventes at 50% af de æg, der sælges i Danmark vil være økologiske inden 2025. Produktionen af konventionelle skrabe- og frilandsæg samt slagtekyllinger - både hurtigt og langsomt voksende - er ligeledes i vækst. Det samme gælder økologisk slagtefjerkræ, såsom slagtekyllinger, ænder, gæs og kalkuner.

SEGES Fjerkræ arbejder med at styrke landmandens mulighed for at optimere fjerkræets tilvækst og æglægning, så forbrugernes krav om høj produktkvalitet, bæredygtighed og dyrevelfærd opfyldes. Der bliver arbejdet med at forbedre fodring, management og håndtering af dyrene både i stalden og på udearealet i de forskellige faser af produktionsperioden. Foderet optimeres, så det i højere grad består af danske råvarer, og resulterer i en husdyrgødning, som ikke overbelaster miljøet med P og N.

SEGES Fjerkræteam består af en bred og solid vifte af faglighed. Vi arbejder målrettet på at levere de faglige løsninger, fjerkræproducenterne har brug for. Vi formidler og deler viden på temadage og kurser samt via mails, film, artikler og rapporter. Vi tilbyder rådgivning i form af fjerkræfaglig sparring og praktiske løsninger til dig som producent, og arbejder med forskellige projekter.

Rådgivning = løsninger der passer til dig

Vi kan altid finde en faglig løsning, der passer til dig og din bedrift. Vi tilbyder ERFA-møder, rådgivningsbesøg, telefon/skype-møder, foredrag eller andet, der er relevant for dig og din virksomhed.

Vi tilbyder rådgivningspakker evt. med inddragelse af relevante konsulenter eller dyrlæger.

Eksempler på rådgivningspakker:

 • Management vedrørende æg- og kyllingeproduktion
 • Fosfor rådgivning
 • Tilsyn med opdræt af hønniker
 • Management og fodring af langsomt voksende slagtekyllinger + indretning af udearealer mv.
 • Velfærdspakke vedr. fjerpilning, trædepuder og dødelighed med udpegning af risikoområder og optimering på egen bedrift for at forbedre velfærd og produktivitet i fjerkræflokken
 • Styrkelse af fjerkræbedriftens bundlinje sammen med din økonomikonsulent
 • Opstart af økologisk ande-, kalkun- og gåseproduktion
 • Omlægningstjek – skal jeg omlægge til økologisk produktion?
 • Flexipakke – sammensæt selv din egen pakke – ring og fortæl om dine ønsker.

 

I 2018 arbejder SEGES med følgende fjerkræprojekter:

 • Håndtering af fosfor under ny fosforregulering
 • Implementering af alarmmodeller
 • MultiChick -Forbedring af den eksisterende økologiske slagtekyllingeproduktion
 • Fodring af Langsomt voksende slagtekyllinger
 • Optimering af overgang fra opdræt til konsumægsproduktion
 • Produktion af økologisk, and, gås og kalkun
 • Måling af lugtemission fra slagtekyllinger
 • Implementering af grøn bioraffinering.

Hvem er vi

SEGES Fjerkræeksperter er:

Jette Søholm Petersen er chefkonsulent indenfor slagtekyllinger. Jette har 20 års erfaring med konventionel og økologisk slagtekyllingeproduktion. Hun arbejder med management, dyrevelfærd, fodring, slagtekvalitet og produktionsøkonomi. Jette kan kontaktes på E jtp@seges.dk og T 21717715

Niels Finn Johansen er konsulent indenfor konsumæg. Niels Finn har igennem 30 rådgivet om med økologisk og konventionel konsumægsproduktion. Han arbejder med indretning af udearealer, fodring, dyrevelfærd, management og produktionsøkonomi. Niels Finn kan kontaktes på E nfj@seges.dk og T 21717768

Toke Munk Schou er konsulent indenfor slagtefjerkræ. Toke er 32 år og uddannet indenfor agrobiologi med speciale i adfærd og stressbiologi inden for husdyr. Toke skal arbejde med slagtekyllinger, og deltage i vores forsøgs- og formidlingsarbejde. Toke kan kontaktes på E tomu@seges.dk og T 5181 3355 

SEGES Fjerkræ ser frem til at kunne hjælpe dig!

 

Sidst bekræftet: 06-02-2019 Oprettet: 02-02-2018 Revideret: 02-02-2018

Forfatter

Økologi
Toke Munk Schou

Chefkonsulent, Fjerkræ

Jette Søholm Petersen

Økologi Innovation


Konsulent, Fjerkræ

Niels Finn Johansen

Økologi Innovation


Susanne Kabell

Af samme forfatter

04.06.2020: Afskallet havre til økologiske husdyr
Webinar: Afskallet havre har et højt protein- og fedtindhold, som gør den til en god foderkilde for både fjerkræ, grise og ...
26.05.20
Fytase i korn og dets betydning ved fodring af svin og fjerkræ
Fytase er et naturligt forekommende enzym i korn og den største fytaseaktivitet findes i rug og den mindste i havre.
26.05.20
Stærke slagtekyllingeindlæg på Fjerkrækongressen 2020
Artikel i Dansk Erhvervsfjerkræ april 2020
12.05.20
Vejledning om hold af økologiske slagtegæs
Driftsvejledning, som har til formål at vejlede om økologisk produktion af slagtegæs. Udover at leve op til reglerne for øk...
17.04.20
Vejledning om økologisk produktion af slagtekalkuner
Driftsvejledning, som har til formål at vejlede om økologisk kalkunproduktion til slagt. Udover at leve op til reglerne for...
17.04.20