Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

LP - Græsrodsforskning 

Oprettet: 25-10-2000

100 pct. grovfodertildeling til drægtige søer samt tildeling af økologisk valle til grise på bedriften

Resumé af Græsrodsforskning

Projektnr. og -titel

10 - Svinehold - 100 pct. grovfodertildeling til drægtige søer samt tildeling af økologisk valle til grise på bedriften

Projektperiode

1. marts 1998 - 31. maj 2000


Resumé

I et sohold bestående af 25 søer, her af 9 gylte er der gennemført en konsekvent fodring med grovfoder til søerne i drægtighedsperioden. Forsøg med tildeling af valle udgik af projektet, da det blev for dyrt.

Baggrunden for projektet er et ønske om at udvikle en enhed, hvor svineproduktionen er afstemt med et fastlagt sædskifte, der giver en høj grad af selvforsyning med foder og en god næringsstofhusholdning.

Sædskiftet er et 4-marksskifte:

  • Korn med udlæg af kløvergræs
  • Kløvergræs med svinefolde
  • Roer
  • Grønsager

Der er opnået positive erfaringer med fodring med grovfoder:

  • Søerne har i hele deres drægtighedsperiode levet udelukkende af grovfoder (roer samt lidt ensilage.
  • De har ikke tabt i huld, men har set sunde og raske ud i hele perioden.
  • Fodringssituationen er rolig, - hver so griber en roe og løber af sted med den, så selv svage søer, får mulighed for at få tilstrækkeligt foder.
  • Vandforbruget er lig nul, fordi der er så meget vand i roerne.
  • Udfodringsstedet i marken kan varieres, da vognen med roer flyttes rundt i marken, derved lægger søerne deres gødning over et meget større areal.
  • Fodring udelukkende med grovfoder har ikke indvirket på antal grise pr. årsso eller smågrisenes levedygtighed, produktionsniveauet er også relativt lavt.

I de folde, hvor grisene havde været, blev der dyrket roer året efter ( i overensstemmelse med sædskiftet). Jordens indhold af mineralsk kvælstof er blevet målt i tre udvalgte marker.

Resultaterne kunne ikke bekræfte tesen om, at roerne skulle forbruge al tilgængeligt kvælstof i jorden. Imidlertid var etableringen af roerne ikke helt tilfredsstillende, ligesom det heller ikke lykkedes at holde dem rene nok for ukrudt. Det hænger dels sammen med, at der også bruges meget tid på grønsagsproduktion på ejendommen, dels har specielt den regnfulde sommer i 1998 gjort den mekaniske ukrudtsbekæmpelse vanskelig, hvorved udbyttet i roer blev lille.

Slutrapporten  

Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 25-10-2000 Revideret: 25-10-2000

Forfatter

Planter & Miljø
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15