Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

LP - Græsrodsforskning 

Oprettet: 21-12-2001

Søer - øget velfærd ved tildeling af halm og foder

Resumé af Græsrodsforskning

Projektnr. og -titel

795 - Svinehold - Søer - øget velfærd ved tildeling af halm og foder

Projektperiode

1. juli 1999 - 31. juli 2000

 

Resumé

Formål
At udvikle og afprøve en mikservogn til strøning af halm og fodring af søer på friland.

Baggrund
Tildeling af strøelse i udendørs hytter foregår i dag enten manuelt eller maskinelt. Ved den manuelle strøning kan det være et problem, at svinepasseren skal ind i hytterne for at jævne halmen ud. Dels kan der være problemer med den meget halmstøv og dels kan søerne blive aggressive. Ved maskinel udstrøning bruges der kraftige blæsere, der gør dyrene meget urolige.

Mikservogn til strøning af halm og fodring
Maskinen konstrueres med en udskydelig sneglrende, der ligger under vognen og skydes ind i hytterne ved strøning. Sneglrenden skal kunne bruges til såvel halmstrøning som til fodring i hytterne.

Resultater og erfaringer
Det var muligt at konstruerer en kombi-maskine som både kan snitte halmen og bruges til udfodring af alle typer foder. Efter snitningen af halmen føres halmen gennem en snegl som kan bruges til at udbringe halmen til hytterne. Det betyder at:

  • Smågrisene kan blive i hytterne under strøningen uden risiko for beskadigelse

  • En person nu kan klare arbejdet alene (før: 2 personer, en til at køre traktoren og en til at genne smågrisene ud af hytterne)

  • Alle tunge løft undgås

  • Generelt bedre arbejdsforhold

 

Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 21-12-2001 Revideret: 21-12-2001

Forfatter

Planter & Miljø
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15