Oprettet: 20-12-2019
Revideret: 15-03-2020

Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer – præcisering af de nye krav pr. 1. januar

Nye krav til begrænset brug af bredspektrede antibiotika er omformuleret og opdateret i de supplerende regler i de frivillige anbefalinger, hvor formålet er at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød.

Pkt. 1.1.3. er omformuleret i marts 2020 for at gøre teksten mere tydelig og vejledning til dyrlæger er ligeledes opdateret. 

Ændringer, der er besluttet fra 1. januar 2020, omfatter:

Nyt pkt. 1.1. Begrænset brug af antibiotika

Der samler regler om behandling og medicin.

Nyt pkt. 1.1.3. Begrænset brug af bredspektrede antibiotika

Bredspektrede antibiotika må ikke anvendes til bedriftens kreaturer, medmindre der foreligger en særlig veterinærfaglig begrundelse.

  • Bredspektrede antibiotika må dog aldrig anvendes til behandling mod yverinfektioner hos malkende køer. Ved behandlingskrævende yverinfektioner anbefales det, at smertelindring indgår som en del af behandlingen.
  • Anvendelse af bredspektrede antibiotika i forbindelse med goldning må kun foretages, hvor der ved forudgående undersøgelse af mælkeprøve er konstateret infektion med B-streptokokker, Staph. Aureus, Strep. Uberis eller Strep. Dysgalactia. I disse tilfælde er det tilladt at anvende bredspektrede antibiotika til goldbehandling, da der ikke i øjeblikket findes godkendte produkter med smalspektret penicillin på det danske
    marked.

Den veterinærfaglige begrundelse for brug af bredspektrede antibiotika skal indføres i bedriftens logbog, og medicinanvendelsen skal indberettes til kvægdatabasen.

Uddybende vejledning og fortolkning af regler om begrænset brug af bredspektret antibiotika

Dyrlægeforeningen har i samarbejde med SEGES-dyrlægerne udarbejdet en vejledning om de nye brancheanbefalinger for begrænset brug at bredspektrede antibiotika. Vejledningen er udarbejdet med henblik på dyrlægerne i forhold til den særlige veterinærfaglige begrundelse for et fortsat brug af bredspektret antibiotika. Vejledning vil blive udvidet, hvis/når der dukker nye spørgsmål op.

Se opdateret vejledning til dyrlæger her.

Nyt pkt. 1.8 Brug af økologisk strøhalm i økologiske kvægbedrifter, gældende pr. 1. jan. 2023

Fra kontrolåret 2023 skal mindst 50% af den strøhalm, der anvendes på kvægbedrifter med produktion af økologisk mælk og/eller oksekød være økologisk. Der skelnes ikke mellem staldtyper.

Halmproduktionen og halmbehovet evalueres i branchekredsen for økologisk mælk og oksekød årligt med henblik på at ændre andelen af økologisk halm og fuldt udfase brugen af ikke-økologisk halm. Tilpasninger foretages på baggrund af produktionsdata indberettet til Landbrugsstyrelsen.  

Se de opdaterede Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer her.

Anbefalingerne for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer findes her (se kapitel II)

Virksomheder, som tilslutter sig anbefalingerne, stiller dermed krav til deres leverandører om at opfylde de supplerende regler. Som rådgiver er det derfor altid en god idé at forhøre sig hos landmanden, om han leverer mælk eller kød til en virksomhed, der har tilsluttet sig de frivillige anbefalinger.

Sidst bekræftet: 15-03-2020 Oprettet: 20-12-2019 Revideret: 15-03-2020

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Minivådområder på økologiske arealer
Hvad skal du som økolog være særligt opmærksom på, når du anlægger et minivådområde på dine økologiske arealer?
20.05.20
Frem til 1. november er det tilladt at bruge 5% ikke-økologisk proteinfoder til øko- grise
Brancheanbefalingen om 100% økologisk fodring til økologiske grise er midlertidigt indstillet.
27.04.20
Regler for økologisk planteavl
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb...
20.04.20
Regler for gødning ved omlægning til økologi
Når en bedrift begynder omlægning til økologi, kommer der flere forskellige regelsæt for gødskning oveni – eller i stedet f...
17.04.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20