Oprettet: 11-09-2015

Skal du købe eller sælge økologiske hestebønner – få hjælp til at beregne prisen

Et nyt regneark kan hjælpe med at fastlægge handelsprisen for økologiske hestebønner.

Regnearket kan korrigere prisen for indholdet af råprotein og beregner værdien af hestebønnerne i en typisk økologisk foderration til malkekøer. Det kan også anvendes på baggrund af foderstoffirmaets købs- og salgspris.  

Når hestebønner handles mellem planteavler og mælkeproducent er der behov for at finde den rette pris. Der skal tages højde for eventuelle udgifter til transport, tørring, frarensning med videre. Og kender man proteinindholdet, er det også rimeligt at korrigere for det.

Typisk vil sælger og køber se på forskellen mellem den pris planteavleren kan sælge hestebønnerne til, og den pris mælkeproducenten kan købe hestebønnerne til hos foderstoffirmaet.

For mælkeproducenten kan der i stedet beregnes hestebønnernes værdi i foderrationen. Her er mulighed for at tage højde for ydelsesniveau og om hestebønnerne skal fodres ubehandlede eller varmebehandlede. Dertil vil værdien variere med prisen på de alternative fodermidler – typisk prisen på korn og sojakage.

Hvis der er lavet en foderanalyse kan værktøjet korrigere prisen i forhold til, hvor meget råprotein hestebønnerne indeholder.

Du finder ’Samhandelsværktøj’ her

 

ØkoProtein er et udviklingsprojekt finansieret af midler fra GUDP. Læs mere om resultater fra projektet her.

 

Sidst bekræftet: 13-07-2017 Oprettet: 11-09-2015 Revideret: 11-09-2015

Forfatter

Økologi
Kirstine Flintholm Jørgensen

Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Havreskaller har en højere energiværdi end halm til kvæg
Energiværdien i havreskaller er 10-20 procent højere end i halm. Derfor har skallerne et potentiale som fyld i rationer til...
16.03.20
Økologisk dyrkningsvejledning Blandsæd
Samdyrkning af korn og bælgsæd kan have flere formål
30.01.20
Opstramning i dispensationspraksis for græs og kløverfrø til økologisk dyrkning
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i ...
10.01.20
Økologisk udsæd af majs og sukkerroer i 2020
Det er til sæson 2020 muligt at købe økologisk udsæd af majs og sukkerroer.
10.01.20
Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer
Økologiske virksomheder har siden 1. maj 2018 haft mulighed for at tilslutte sig et sæt af frivillige anbefalinger, hvor fo...
20.12.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.