Feedback Form

  

Oprettet: 11-09-2015

Skal du købe eller sælge økologiske hestebønner – få hjælp til at beregne prisen

Et nyt regneark kan hjælpe med at fastlægge handelsprisen for økologiske hestebønner.

Regnearket kan korrigere prisen for indholdet af råprotein og beregner værdien af hestebønnerne i en typisk økologisk foderration til malkekøer. Det kan også anvendes på baggrund af foderstoffirmaets købs- og salgspris.  

Når hestebønner handles mellem planteavler og mælkeproducent er der behov for at finde den rette pris. Der skal tages højde for eventuelle udgifter til transport, tørring, frarensning med videre. Og kender man proteinindholdet, er det også rimeligt at korrigere for det.

Typisk vil sælger og køber se på forskellen mellem den pris planteavleren kan sælge hestebønnerne til, og den pris mælkeproducenten kan købe hestebønnerne til hos foderstoffirmaet.

For mælkeproducenten kan der i stedet beregnes hestebønnernes værdi i foderrationen. Her er mulighed for at tage højde for ydelsesniveau og om hestebønnerne skal fodres ubehandlede eller varmebehandlede. Dertil vil værdien variere med prisen på de alternative fodermidler – typisk prisen på korn og sojakage.

Hvis der er lavet en foderanalyse kan værktøjet korrigere prisen i forhold til, hvor meget råprotein hestebønnerne indeholder.

Du finder ’Samhandelsværktøj’ her

 

ØkoProtein er et udviklingsprojekt finansieret af midler fra GUDP. Læs mere om resultater fra projektet her.

 

Sidst bekræftet: 13-07-2017 Oprettet: 11-09-2015 Revideret: 11-09-2015

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologi Innovation


Kirstine Flintholm Jørgensen

Af samme forfatter

Pas på meldrøjer i økologisk rug til kvæg
Toksiner fra meldrøjer er giftige, og kvæg bør ikke fodres med rug, som indeholder mere end 500 ppm meldrøjer. Det svarer t...
16.10.19
Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økolo...
12.09.19
Stor forskel i levetid hos økologiske malkekøer
Den produktive levetid hos økologiske malkekøer er meget forskellig mellem besætninger og svinger fra to til fire malkeår p...
03.09.19
Konservering af hestebønner
Hele hestebønner kan enten tørres eller konserveres med propionsyre. Crimpning kræver lufttæt opbevaring og er en mere risi...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.