Feedback Form

  

Oprettet: 02-11-2018

Amerikansk økomælk produceres uden antibiotika

En kalv eller ko, som har fået antibiotika, kan aldrig blive økologisk igen under det amerikanske regelsæt.


Danske økologikonsulenter har været på studietur til Wisconsin og Minnesota. Foto: SEGES

Er man økologisk mælkeproducent i USA, indgår antibiotika ikke i produktionen – sådan er reglerne. Det erfarede en gruppe danske økologikonsulenter på en studietur i staterne Wisconsin og Minnesota tidligere på året. Og på spørgsmålet om, hvordan producenterne klarer sig helt uden antibiotika, tegner der sig et billede af en række indsatser, som har til formål at give nogle robuste kalve og køer, som er modstandsdygtige overfor sygdom.

Store mængder mælk

Det starter med småkalvene, som får meget store mængder mælk. De fleste økologiske bedrifter, som gruppen besøgte, gav kalvene 10-12 liter sødmælk om dagen helt frem mod fravænning ved tre måneder. I betragtning af, at den økologiske mælk afregnes med cirka 4 kr. pr. kilo, er det en dyr fodring. Men producenterne ser det som en god – og nødvendig investering – da filosofien er, at en stærk mælkefodring præger kalvene, så de senere bliver robuste malkekøer.

Omfattende vaccinationsprogram

Et andet redskab er et omfattende vaccinationsprogram, som er målrettet den enkelte bedrift. Programmet kan for eksempel omfatte rota-corona virus, BVD, IBR, paratuberkulose, E. coli-yverbetændelse, salmonella, pink eye og BRSV (luftvejssygdom). Der er dog delte meninger blandt amerikanerne om nødvendigheden af at vaccinere. De fleste dyrlæger mener, at vaccination er nødvendig, hvis man vil undgå at bruge antibiotika. Ikke desto mindre vaccinerer mange landmænd ikke, da de ikke mener, det kan betale sig.

Krydsning og lav ydelse

Krydsning bliver også brugt i stort omfang som middel til at opnå robuste køer. Mange af de økologiske besætninger i landet er krydsningsbesætninger. På universitetet i Minnesota har krydsninger af Holstein, Jersey, Red Viking og Montbeliarde vist sig meget interessante til det formål. Endelig er ydelsen i de økologiske besætninger to-tre ton lavere end i den konventionelle produktion. Det er en faktor, som producenterne også vurderer, gør det lettere at køre en produktion helt uden antibiotika.

Alternativ medicin og smertestillende

En kalv eller ko, som har fået antibiotika, kan aldrig blive økologisk igen under det amerikanske regelsæt. Syge dyr behandles i stedet med alternative præparater og smertestillende midler. Dyr, der behandles med antibiotika, sendes efterfølgende til slagtning eller flyttes til andre produktionsenheder. En af landmændene, som gruppen besøgte, havde både en konventionel og økologisk bedrift. Her var holdningen, at behandlede økologiske kalve eventuelt kunne overgå til den konventionelle produktion, men ikke køerne. På spørgsmålet om, hvorfor behandlede køer ikke blev overført til den konventionelle produktion, svarede landmanden, at en øko-ko, der havde brug for antibiotikabehandling, ikke var noget at avle eller producere videre på – heller ikke i den konventionelle produktion.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 20, 2018

Sidst bekræftet: 02-11-2018 Oprettet: 02-11-2018 Revideret: 02-11-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Konsulent

Arne Munk

Økologi Innovation


Konsulent

Martin Øvli Kristensen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Lav græsoptagelse fra afgræsning i afgræsningssæsonen 2018
Tørken i sommeren 2018 udfordrede de økologiske køer på græs, da tørken betød lav græsvækst og dårlig græskvalitet.
11.01.19
Højt græsoptag giver højt restbeløb
En bevidst indsats omkring styring og management af afgræsning og afgræsnings- markerne gør det muligt at opnå et højt græs...
11.01.19
Kvalitet af økologisk grovfoder 2018
Udbytterne fra de økologiske grovfodermarker var mange steder markant påvirket af tørken, men tørken har på flere parametre...
17.10.18
Tørken koster mælkeproducenterne i 2018
Både de konventionelle og økologiske mælkeproducenter rammes af tørken. Samtidig er der stor usikkerhed omkring indtjeninge...
11.10.18
Økologiske kalve på græs kræver særligt fokus om efteråret
Kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november, når vejret, markens tilstan...
19.09.18

Læs også