Feedback Form

  

Oprettet: 19-07-2016
Revideret: 20-07-2016

Vand og skygge er vigtigt for at forebygge varmestress hos øko-køer på græs

På meget varme sommerdage kan det være en fordel at skifte til natafgræsning for at sikre en høj græsoptagelse hos køerne. Samtidig er det afgørende, at køerne har let adgang til vand.

Hold køerne i skyggen midt på dagen

Når temperaturen for alvor kommer op på de varme sommerdage, bliver køerne dovne, og græsoptagelsen går ned. I de perioder kan det være en god ide at skifte til natafgræsning, og holde køerne inde i skyggen om dagen.

Det økologiske krav om afgræsning i seks lyse timer kan stadig let opfyldes, og køerne har på den måde lettere ved at fastholde en høj græsoptagelse i varme sommerperioder. I sær på meget varme sommerdage er det vigtigt, at køerne har adgang til afgræsning, så længe det er lyst. Det betyder for eksempel, at køerne kan være ude om aftenen fra 17-23 i særligt varme perioder, hvor det er længe lyst. Tiden efter solnedgang og før solopgang kan således tælles med som lyse timer.

Transporttid tæller ikke med

Økologiske køer skal på græs i mindst seks lyse timer daglig – og hertil kommer den tid det tager for koen at gå fra stalden, ud på marken og tilbage igen. Det gælder også for AMS.

Hvis køerne har fri adgang til græsmarken, som for eksempel ved AMS, skal den daglige praksis for afgræsning tilrettelægges, så det er sandsynligt, at den enkelte ko er ude på marken i mindst 6 lyse timer dagligt.

3 liter ekstra vand per grad

Figuren illustrerer vandbalancen hos en højtydende malkeko på græs, når temperaturen er henholdsvis 20 og 30 ⁰C. Stiger temperaturen fra 20 til 30 ⁰C stiger vandbehovet med 30 liter, som koen især bruger til at skille sig af med varme ved udånding og fordampning (Kilde: KvægInfo nr. 1236).


Daglig vandbalance hos en ko med en ydelse på 40 kg mælk ved henholdsvis 20 og 30 ⁰C.

For at sikre en høj vandoptagelse bør afstanden til vand højest være 200 meter, når køerne er ude. Samtidig bør der være direkte adgang til vand efter malkning.

Er du interesseret i flere detaljer om koens væskebalance under varmestress, kan du læse mere i artiklen her.

Læs mere om:

Varmestress i en meddelelse fra SEGES Kvæg her.
Tolkning af reglerne for afgræsning hos økologiske køer her.
Praktiske erfaringer med optimering af afgræsningen hos øko-køer her.
Koens vandbalance i varmt vejr i KvægInfo nummer 1236 her.

 

Sidst bekræftet: 20-07-2016 Oprettet: 19-07-2016 Revideret: 20-07-2016

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hv...
14.08.19
Tjek om dit tilsagnsskema for Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs er klar
Landbrugsstyrelsen har oprettet en side med ”Gode råd til udfyldelse af Tilsagnsskema for Pleje af græs- og naturarealer sa...
18.07.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Mere end 50 kg N i ikke-økologisk gødning stiller krav til sædskiftet og efterafgrøderne
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på...
11.07.19
Hvis du fjerner et tilsagn om Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs i Tilsagns-skemaet, så risikerer du, at tilsagnet bortfalder
Er du ved en fejl kommet til at fjerne et tilsagn med udløb i 2020 eller senere, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte...
11.07.19

Læs også