Feedback Form

  

Oprettet: 02-02-2005
Revideret: 18-03-2016

Attestation af økologiske omlægningsplaner

Omlægningsplanerne skal, inden de sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, være attesteret af en konsulent, der er godkendt af SEGES Økologi Innovation.
 
 

At planen er attesteret af en konsulent, er ingen garanti for, at den bliver godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, men skal sikre, at planen er fagligt fornuftig. Konsulenten har mulighed for at give anmærkninger i forbindelse med attestationen, hvis konsulenten skønner, at planen på nogle punkter er problematisk.

Listen over attestationskonsulenter kan ses her.

Ansøgning om at blive godkendt
Konsulenter, der ønsker at blive godkendt til at attestere økologiske omlægningsplaner, skal anmode om dette i et brev eller på mail stilet til:

SEGES Økologi Innovation
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
M bib@seges.dk

Brevet skal give oplysninger om konsulentens erfaringer med økologisk rådgivning, og indeholde en anbefaling fra konsulentens chef eller en erfaren økologi konsulent, så SEGES Økologi kan bedømme, om følgende kriterier er tilfredsstillende opfyldt.

Kriterier for godkendelse:

  1. Har udarbejdet omlægningsplaner. 
  2. Har arbejdet med økologisk rådgivning for et antal økologiske landmænd i mindst ét år. 
  3. Har deltaget i relevante kurser og fagdage om økologisk jordbrug.

Godkendelsesprocedure
Ansøgningen kan indsendes hele året. 

  

 

Sidst bekræftet: 18-03-2016 Oprettet: 02-02-2005 Revideret: 18-03-2016

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Regler for gødning ved omlægning til Økologi
Når en bedrift begynder omlægning til økologi, kommer der flere forskellige regelsæt for gødskning oveni – eller i stedet f...
03.10.17
Regler for økologisk kvægbrug
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk kvægbrug samt eksempler på omlægningsforlø...
03.10.17
Regler for økologisk planteavl
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og et eksempel på et omlægningsf...
03.10.17
Regler for økologiske slagtekyllinger
En kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk opdræt af slagtekyllinger og et eksempel på et omlægningsforl...
03.10.17
Øko SOP til standardiserede arbejdsprocedurer på økologiske kvægbedrifter
De økologiske regler for kalve, fodring, afgræsning, malkning og smittebeskyttelse er indarbejdet i de fire SOP emner for a...
26.09.17