Feedback Form

  

Oprettet: 02-02-2005
Revideret: 18-03-2016

Attestation af økologiske omlægningsplaner

Omlægningsplanerne skal, inden de sendes til NaturErhvervstyrelsen, være attesteret af en konsulent, der er godkendt af SEGES Økologi.

At planen er attesteret af en konsulent, er ingen garanti for, at den bliver godkendt af NaturErhvervstyrelsen, men skal sikre, at planen er fagligt fornuftig. Konsulenten har mulighed for at give anmærkninger i forbindelse med attestationen, hvis konsulenten skønner, at planen på nogle punkter er problematisk.

Listen over attestationskonsulenter kan ses her.

Ansøgning om at blive godkendt
Konsulenter, der ønsker at blive godkendt til at attestere økologiske omlægningsplaner, skal anmode om dette i et brev eller på mail stilet til:

SEGES Økologi
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
M bib@seges.dk

Brevet skal give oplysninger om konsulentens erfaringer med økologisk rådgivning, og indeholde en anbefaling fra konsulentens chef eller en erfaren økologi konsulent, så SEGES Økologi kan bedømme, om følgende kriterier er tilfredsstillende opfyldt.

Kriterier for godkendelse:

  1. Har udarbejdet omlægningsplaner. 
  2. Har arbejdet med økologisk rådgivning for et antal økologiske landmænd i mindst ét år. 
  3. Har deltaget i relevante kurser og fagdage om økologisk jordbrug.

Godkendelsesprocedure
Ansøgningen kan indsendes hele året. 

  

 

Sidst bekræftet: 18-03-2016 Oprettet: 02-02-2005 Revideret: 18-03-2016

Forfatter

Økologi
Landskonsulent
Birgit Ingvorsen
Økologi Innovation

Af samme forfatter

Afstandskrav fra øko-svinefolde til nabobeboelse og -skel
Illustrativ skitse til tydeliggørelse af lovkrav.
28.04.17
Fluemidler til økologiske dyr
Registrerede lægemidler til kontrol af fluer og lus hos kvæg kan bruges mod stikfluer hos kvier på græs i økologiske besætn...
27.04.17
Regler for økologiske småkalve på græs
Økologiske kalve på 4–6 måneder skal have adgang til græsarealer i sommerperioden fra 1. maj til 1. september, når vejrforh...
27.04.17
Økologiske kalve skal have adgang til frisk og rent drikkevand fra fødslen
Alle økologiske dyr skal til enhver tid have adgang til frisk og rent drikkevand, og det gælder også økologiske kalve i de ...
27.04.17
Instruks for kontrol af økologisk jordbrugsproduktion
Interesserede kan læse Landbrugs- og Fiskeristyrelsens instrukser til kontrollørerne om kontrollen af de økologiske bedrift...
24.04.17