Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-03-2019

  

Oprettet: 09-03-2018

Etablering af rødkløver i øko-vinterrug – en sikker kvælstofgødning

Kan du bruge mere kvælstof i dit sædskifte, er det nu du skal overveje at underså rødkløver i din mark med vinterrug.


En efterafgrøde af rødkløver er et bidrag til at understøtte et robust sædskifte og opretholde eller øge udbytterne. Foto: Margrethe Askegaard

Rødkløver kan nemlig fiksere betydelige mængder kvælstof og dermed give en god eftervirkning i den efterfølgende vårafgrøde. De foreløbige resultater fra et igangværende forsøg, hvor rødkløver er udlagt i vinterrug i det tidlige forår, viser, at en vellykket rødkløvergrøngødning kan levere, hvad der svarer til 40 kg NH4-N i svinegylle til den efterfølgende havreafgrøde. Forsøgene afsluttes i 2018 med endnu en høst af vårbyg efter rødkløverudlæg i vinterrug.

Så i tidligt forår

Rødkløver undersås i rugen så snart jorden kan bære. Det skal være så tidligt på foråret som muligt, inden rugen begynder at strække sig, da der ellers vil være stor risiko for, at der ødelægges aksbærende strå. Ved undersåning i rug anbefales ud fra de igangværende forsøg, en udsædsmængde på 3 kg rødkløver pr. ha. En del af rødkløveren kan erstattes med hvidkløver, der kan lukke eventuelle huller.

En høj ukrudtsbestand i marken kan være en udfordring, både ved såning og i konkurrencen om lys og vand. Det kræver en individuel vurdering, om det vil gøre etableringen usikker.

En ekstra chance

Faktaboks

  • Rødkløverudlægget bør, hvis det er muligt, sås skråt på rugens såretning, så udlægget kan få lys og luft.
  • Skærene strammes godt op, og hastigheden tilpasses så såskærene ikke hopper.
  • Efterharve eller andre former for dækning undlades.
  • Frøene ligger fint i de åbne 1-2 cm dybe såriller, da der på denne tid af året vil være både jordkontakt og fugt til frøene.
  • En tung såmaskine med fastmonterede trykruller kan fint anvendes, men da er sådybden max. 1 cm.
  • Udbringning af gylle før eller efter såningen vil normalt ikke skade rødkløveren.

Hvis vejret driller, og det optimale tidspunkt for etablering forpasses, er det bedre at droppe projektet og tage frøet hjem på lager. Her kan det sagtens holde sig til næste sæson, hvis det opbevares et tørt og køligt sted. Er kløveren konventionelt produceret, og der efterfølgende år er økologiske frø til rådighed, skal du dog være opmærksom på, at de konventionelle frø ikke kan anvendes.

Rødkløver passer godt til vinterrug

Efterafgrøder af kløver er et værdifuldt supplement til markernes forsyning med kvælstof, hvilket kan øge udbytterne eller spare indkøb af konventionel husdyrgødning til den efterfølgende afgrøde.

Rødkløver har pælerod, og er mere robust i forhold til tørke end hvidkløver, men kan dog være en voldsom konkurrent overfor en svag eller kortstrået dæksæd. Udlægges den i langstråede kornarter som vinterrug, der normalt holder sig stående under økologiske dyrkningsbetingelser, er risikoen for gennemgroning af dæksæden lille, samtidig med at rødkløveren har gode muligheder for at etablere sig.

Foto: Margrethe Askegaard

Det forventes ikke, at rødkløveren i et normalt år vil hæmme vinterrugen, da udlægget frem til rugen begynder at modne og lysne i bunden, er forholdsvist svagt. I forsøgene har der samlet i 2016 og -17 ikke været signifikante udbyttetab i rugmarken i udlægsåret.

Rødkløvers eftervirkning

SEGES Økologi Innovation kører på tredje og sidste år projektet Rødkløver – en sikker kvælstofgødning, hvor gødningseffekten af rødkløver som efterafgrøde sammenlignes med svinegylle. Projektet producerer viden gennem markforsøg, hvor rødkløver udlægges tidligt forår i vinterrug rundt i landet, og eftervirkningen i en vårsædsafgrøde måles. Udbytter og erfaringer fra markforsøgene og erfaringer fra landmænd og konsulenter vil blive samlet i en dyrkningsvejledning sidst på året.

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 09-03-2018 Oprettet: 09-03-2018 Revideret: 09-03-2018

Forfatter

Økologi
Konsulent

Maja Eline Petersen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

RØDKLØVER-EFTERAFGRØDE UNDERSÅET I VINTERRUG
Rødkløver udlagt i vinterrug om foråret er normalt en sikker efterafgrøde og en god kilde til kvælstof i en efterfølgende v...
18.02.19
Vejledning til rødkløver undersået i vinterrug
Foråret er så småt på vej, og det er derfor nu, du skal til at overveje, om du skal underså rødkløver i din vinterrugmark f...
18.02.19
Faktaark om rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder
Den største udfordring for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl er knyttet til tilstrækkelig kvæls...
07.01.19
Solsikker under danske himmelstrøg
Det er muligt at dyrke solsikker i Danmark – det må være konklusionen efter to års forsøg med økologisk solsikkedyrkning på...
24.10.18
VIDEO: Økologiske planteavlere kan med fordel så korn på større rækkeafstand
Et nyt dyrkningssystem gør det muligt at radrense en eller flere gange i kornet, så en efterafgrøde ved sidste radrensning ...
13.07.18