Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-03-2017

  

Oprettet: 07-03-2014

Patentkali må bruges i økologisk jordbrug

Kaliumsulfat (patentkali) må udbringes på økologiske arealer, hvis kalitallet i marken er under 8.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 22-02-2016 Oprettet: 07-03-2014 Revideret: 07-03-2014

Forfatter

Økologi
Landskonsulent
Birgit Ingvorsen
Økologi Innovation

Af samme forfatter

Fluemidler til økologiske dyr
Registrerede lægemidler til kontrol af fluer og lus hos kvæg kan bruges mod stikfluer hos kvier på græs i økologiske besætn...
05.05.17
Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo på din øko-bedrift
Bjørneklo på bedriften SKAL bekæmpes og det gælder om at være grundig, at vurdere sin bestand og vælge den rigtige strategi...
05.05.17
Faktaark: Kalve på græs i økologiske besætninger
Faktaark om regler for økologiske kalve på græs samt anbefalinger til fodring og håndtering af kalve på græs
03.05.17
Økologiske dyr skal på græs mindst 6 lyse timer dagligt
Dyrene skal være på græsmarken mindst 6 timer dagligt i sommerperioden, når vejrforhold, jordbundens tilstand og dyrenes fy...
01.05.17
Afgrødekoder, hvor Økologisk Arealtilskud reduceres eller tilsagnet bortfalder
Økologisk arealtilskud udbetales til landbrugsarealer, der er støtteberettigede til grundbetaling, og hvor der er en produk...
01.05.17