Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-03-2009

Info-planter 

Oprettet: 25-01-2007
Revideret: 26-01-2007

Forenklet jordbearbejdning – resultater fra demonstrationsprojekt

Forenklet jordbearbejdning

Landscentret | Økologi


Forenklet jordbearbejdning - resultater fra demonstrationsprojekt

Forenklet jordbearbejdning er et bud på, hvordan økologiske landmænd kan praktisere en form for reduceret jordbearbejdning, hvor pløjning er udeladt eller pløjedybden er reduceret. Pløjning udelades ikke generelt, men kun udvalgte steder i sædskiftet. I perioden 2004-2006 er der gennemført et demonstrationsprojekt, hvor seks økologiske landmænd har prøvet kræfter med forenklet jordbearbejdning. Du kan her læse om resultater og erfaringer fra demonstrationen.

Der er i projektet udvalgt de steder i sædskiftet, som er mest egnede til at ændre jordbearbejdningen. I den forbindelse er der lagt vægt på:

  • at man ikke må gå på kompromis med afgrødeetableringen
  • at der skal være kontrol med ukrudtet
  • at der ikke må ske en opformering af rodukrudt
  • at der skal være plads til grøngødning og efterafgrøder i sædskiftet
  • at afgrøderne har brug for, at næringsstofferne bliver frigivet fra jorden

Landmændenes vurdering efter at have deltaget i projektet er, at de også i fremtiden foretrækker at pløje. Den positive oplevelse har været, at det udbyttemæssigt ikke er gået nær så galt, som de frygtede. Men da der har været behov for en form for jordbearbejdning, har der ikke været meget at spare hverken i tid eller udgifter. Den vigtigste begrundelse for, at landmændene ikke vil praktisere forenklet jordbearbejdning er, at de er bange for opformering af rodukrudt.

Den overordnede konklusion fra demonstrationerne er, at økologiske landmænd skal blive ved med at pløje. I flere af demonstrationerne er der høstet det samme udbytte uanset om der er pløjet eller harvet. Det er dog gået galt, hvor der er dyrket vintersæd efter vårsæd. Her har der været en udbyttenedgang på ca. 10 hkg pr. ha. Ligeledes har det medført udbyttenedgang at erstatte pløjning med harvning med Dyna Drive før såning af vinterrug, hvor forfrugten var en vinterrapsafgrøde med meget bundukrudt. Man skal være opmærksom på, at udbytterne ikke har den samme sikkerhed i en demonstration, som når der er lavet forsøg.

Her kan du se en beskrivelse af de enkelte demonstrationer og læse om resultaterne:

Beskrivelse

Resultater

1A Vårsæd efter kløvergræs 2004-2005
1B Vintersæd efter vårsæd

2004-2005
2005-2006

2 Vintersæd efter lupin, ært, kartofler, eller raps

2004-2005
2005-2006

3 Vinterhvede efter/i kløver 2004-2005
2005-2006

Du kan også læse pjecen om projektets resultater og en artikel om økonomien i at erstatte pløjning med harvning.

til top

Forfatter: Inger Bertelsen

Landscentret | Økologi

Sidst bekræftet: 03-03-2008 Oprettet: 25-01-2007 Revideret: 26-01-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Økologiske landsforsøg 2020
Her opdateres løbende fra de Økologiske landsforsøg
18.05.20
Følg med i de økologiske Landsforsøg 2020
På siden her kan du finde information om de økologiske landsforsøg og holde dig opdateret med muligheder for at se forsøgen...
11.05.20
14.05.2020: Følg med i de Økologiske Landsforsøg
Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her.
07.05.20
Økologisk dyrkningsvejledning Blandsæd
Samdyrkning af korn og bælgsæd har et højere udbyttepotentiale og en lang række andre fordele i dyrkningen.
30.01.20
Opstramning i dispensationspraksis for græs og kløverfrø til økologisk dyrkning
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i ...
10.01.20