Feedback Form

  

Oprettet: 29-06-2018

Tørke udløser tilpasning af regler om udsæd til økologisk brug

Der kan være anledning til at så en ny afgrøde efter tidlig høst af tørkeramte afgrøder. Landbrugsstyrelsen har derfor forlænget de gældende dispensationsmuligheder for en række afgrøder, som normalt sås i foråret.

For en række vårafgrøder har økologisk udsæd været udsolgt i nogen tid, og det har været muligt at købe ikke-økologisk ubejdset udsæd, som det fremgår af statusteksten i Den økologiske frødatabase.

Normalt skifter dispensationsmulighederne for vårafgrøder d. 1. juli. Efter denne dato skal der søges individuel dispensation, hvis man ønsker at anvende ikke-økologisk ubejdset såsæd af vårafgrøder, også når der er udsolgt af den pågældende afgrøde.

På grund af den særlige situation i 2018 med tørke mange steder, har Landbrugsstyrelsen valgt at forlænge perioden med mulighed for generel dispensation i de vårafgrøder, hvor der er udsolgt af økologisk udsæd i foråret. Dispensationsmulighederne er gældende frem til d. 1. september.

Det er ikke muligt i indeværende sæson at indkøbe ikke-økologisk ubejdset såsæd til såning i foråret 2019. Hvis du vælger at indkøbe ikke økologisk ubejdset såsæd til såning her i 2018, og får en rest i overskud, kan du derfor ikke benytte den rest til såning i 2019.

Husk altid at tjekke de gældende dispensationsmuligheder (statustekster) i den økologiske frødatabase inden indkøb af frø, udsæd eller planteformeringsmateriale.

 

 

Sidst bekræftet: 29-06-2018 Oprettet: 29-06-2018 Revideret: 29-06-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Tove M. Pedersen

Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Konsulent, Planteproduktion

Tove Mariegaard Pedersen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2018
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
19.07.18
Økologiske mælkeproducenter kan sænke grovfoderandelen til 50 procent
Landbrugsstyrelsen åbner også for ansøgning om at anvende 1. års omlægningsfoder fra egne arealer, men vær opmærksom på, om...
18.07.18
Økologisk Arealtilskud – husk ansøgning om autorisation
Er der søgt tilsagn om Økologisk Arealtilskud i fællesskema 2018, skal der indsendes en autorisationsansøgning inden ønsket...
18.07.18
Nye græsmarker på økologiske bedrifter skal indberettes inden brug
Nye græsmarker på økologiske bedrifter skal indberettes inden brug Økologer, der forpagter eller lejer græsningsret på nye ...
17.07.18
Tørke – muligheder for tilpasninger på din øko-bedrift
Få overblik over, hvilke muligheder der er for tilpasninger til tørkesituationen indenfor øko-reglerne. Brug også netværket...
16.07.18

Læs også