Feedback Form

  

Oprettet: 29-06-2018

Tørke udløser tilpasning af regler om udsæd til økologisk brug

Der kan være anledning til at så en ny afgrøde efter tidlig høst af tørkeramte afgrøder. Landbrugsstyrelsen har derfor forlænget de gældende dispensationsmuligheder for en række afgrøder, som normalt sås i foråret.

For en række vårafgrøder har økologisk udsæd været udsolgt i nogen tid, og det har været muligt at købe ikke-økologisk ubejdset udsæd, som det fremgår af statusteksten i Den økologiske frødatabase.

Normalt skifter dispensationsmulighederne for vårafgrøder d. 1. juli. Efter denne dato skal der søges individuel dispensation, hvis man ønsker at anvende ikke-økologisk ubejdset såsæd af vårafgrøder, også når der er udsolgt af den pågældende afgrøde.

På grund af den særlige situation i 2018 med tørke mange steder, har Landbrugsstyrelsen valgt at forlænge perioden med mulighed for generel dispensation i de vårafgrøder, hvor der er udsolgt af økologisk udsæd i foråret. Dispensationsmulighederne er gældende frem til d. 1. september.

Det er ikke muligt i indeværende sæson at indkøbe ikke-økologisk ubejdset såsæd til såning i foråret 2019. Hvis du vælger at indkøbe ikke økologisk ubejdset såsæd til såning her i 2018, og får en rest i overskud, kan du derfor ikke benytte den rest til såning i 2019.

Husk altid at tjekke de gældende dispensationsmuligheder (statustekster) i den økologiske frødatabase inden indkøb af frø, udsæd eller planteformeringsmateriale.

 

 

Sidst bekræftet: 29-06-2018 Oprettet: 29-06-2018 Revideret: 29-06-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

Økologi Innovation
Tove M. Pedersen

Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Konsulent, Planteproduktion

Tove Mariegaard Pedersen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Mere end 50 kg N i ikke-økologisk gødning stiller krav til sædskiftet og efterafgrøderne
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på...
20.11.18
Omlægningstid for økologisk oksekød
Hvornår kreaturer kan slagtes som økologiske afhænger af dyrets alder på omlægningstidspunktet, og hvilken model der benytt...
20.11.18
Tørke - Økologer må bruge græs- og kløverfrø fra arealer, der endnu ikke har været under omlægning i 12 måneder
Landbrugsstyrelsen tillader i år, at græs- og kløverfrø, der er høstet fra arealer, der endnu ikke har været under omlægnin...
24.09.18
Økologiske kalve på græs kræver særligt fokus om efteråret
Kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november, når vejret, markens tilstan...
19.09.18
Inspirationshæfte med spændende viden om økologiske hestebønner
SEGES Økologi har udarbejdet et hæfte om dyrkning, forarbejdning, fodring og handel med danske proteinafgrøder – og især he...
18.09.18

Læs også