Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-05-2015

  

Oprettet: 02-05-2014

Planlæg det økologiske sædskifte med ØkoMark

Med programmet ØkoMark har du mulighed for at beregne, hvad den rigtige strategi er i dit økologiske markbrug med de forudsætninger, der er til rådighed på din ejendom/mark, hvad enten der er tale om gødning, ukrudt, kulstof eller udbytter.

Med ØkoMark er det er muligt, at lave et- til seksårige strategier og se, hvilken betydning det har for udviklingen af ukrudtsmængden, jorden kulstof indhold og markens udbytte.

Modellerne i programmet er primært baseret på resultater opnået gennem de økologiske sædskifteforsøg ved Aarhus Universitet, som er suppleret med indspil fra de Økologiske Landsforsøg fra Videncentret for Landbrug, Økologi. 

Programmet kan benyttes til, at lave strategier for konventionelle marker, der skal overgå til økologisk produktion eller for marker, der allerede dyrkes økologisk.

Du finder programmet her og kommer i gang ved, at læse ”Vejledningen” samt udfylde forsiden. (Hvis du ikke kan komme ind og læse vejledningen, skal du vælge at aktivere indhold under fanen "filer" øverst i Excel-arket).

Programmet er testet i flere sammenhænge, men det er muligt, der fortsat kan opstå uhensigtsmæssigheder disse bedes indberettet til Peter Mejnertsen på e-mail ptm@vfl.dk eller på tlf. 8740 5459.

Sidst bekræftet: 02-05-2014 Oprettet: 02-05-2014 Revideret: 02-05-2014

Forfatter

Økologi

Af samme forfatter

Økologisk majs etableret efter første slæt græs
Etablering af økologisk majs efter høst af første slæt kløvergræs har været en succes hos elleve økologiske mælkeproducente...
05.10.07
Svenske erfaringer med vinterrybs
I Sverige dyrkes vinterrybs til samme formål som vinterraps, og her er gengivet de svenske erfaringer med dyrkning af vinte...
22.12.05
Dyrkning af økologisk vinterrybs i 2004 - 2005
Danske erfaringer med dyrkning af økologisk vinterrybs i 2004 og 2005. Vinterraps giver et højere udbytte, men vinterrybs k...
22.12.05
Ny Grøn Viden – Økologiske sædskifter til produktion af korn
Grøn Viden Økologiske sædskifter til produktion af korn belyser, hvordan man kan indrette sædskiftet så den økologiske korn...
17.03.05
Praktiske erfaringer og resultater med smalbladet lupin i 2002
Indsamlede data med dyrkning af smalbladet lupin i 21 marker, for vækstsæsonen 2002.
17.02.03
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.