Feedback Form

  

Oprettet: 11-04-2018
Revideret: 18-04-2018

Hestebønner – få viden fra andre ved at dele dine egne erfaringer

Der er tales meget om hestebønner, og flere landmænd har taget afgrøden til sig i dyrkningen og som foder.

For mange er det nyt at arbejde med hestebønne, og der er gjort mange erfaringer i praksis nu. Det er disse erfaringer vi gerne vil samle, så vi alle kan lære af dem og komme sikkert videre med hestebønner.

Vi håber derfor, at du vil være med til at dele din viden med dine kolleger. Vi har lavet et spørge-skema, som vi håber rigtigt mange vil bruge tid på at udfylde.

Spørgeskemaet har spørgsmål både om mark og stald. Det henvender sig til økologiske og kon-ventionelle landmænd:

  • som dyrker eller har dyrket hestebønner.
  • som fodrer eller har fodret med hestebønner

Du kommer til spørgeskemaet her

Det tager op til 5-20 min. at udfylde spørgeskemaet afhængig af din produktionsform. Længst tid for husdyrproducenter, der selv dyrker og fodrer med hestebønner.

Særligt for økologer, der vil dyrke hestebønner de kommende år

I EU projektet LegValue er der fokus på økologisk dyrkning af hestebønner i de kommende år. Hvis du er interesseret i at være med i en netværksgruppe, får du mulighed for at tilmelde dig sidst i spørgeskemaet, og så vil du efterfølgende blive kontakte dig med yderligere information.


Sidst bekræftet: 18-04-2018 Oprettet: 11-04-2018 Revideret: 18-04-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

De anbefalede frøblandinger 2019
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at blanding 55 og 56 til grise nedlægges som konvention...
30.10.18
Opfølgning – efterafgrøder til grovfoder på økologiske bedrifter
Der bør sås efterafgrøder både for at holde på næringsstofferne og for at skaffe ekstra grovfoder.
20.08.18
Håndtering af øget N-pulje efter høst af tørkeramt afgrøde
De fleste afgrøder har ikke optaget den planlagte mængde kvælstof – opsamlende efterafgrøder kan være løsningen.
19.07.18
Video: Effekt af tørken på en alsidig øko-bedrift
Torkil Brandt-Pedersen, Økologisk mælkeproducent ved Rold i Himmerland, gør status over tørken og den måde han har ændret s...
19.07.18
Økologiske mælkeproducenter kan sænke grovfoderandelen til 50 procent
Landbrugsstyrelsen åbner også for ansøgning om at anvende 1. års omlægningsfoder fra egne arealer, men vær opmærksom på, om...
18.07.18

Læs også