Oprettet: 10-01-2014

HighCrop billedværktøj – et nyt redskab til optimering af planteavlen på økologiske bedrifter

I projektet HighCrop er der blevet udviklet et planlægnings- og rådgivningsværktøj, hvor man ved hjælp af billedkort kan finde de indsatsområder, der er mest relevante for en given bedrift.

Ved at bruge billedkort kan planlægningsprocessen blive mere effektiv, mere engagerende, og det bliver lettere at holde fokus på de udvalgte indsatsområder. Redskabet er brugbart for både den enkelte landmand, konsulenterne og på landbrugsuddannelserne.

Bestil HighCrop billedværktøj

Se faktaark om HighCrop billedværktøj

Se video om, hvordan du kan bruge HighCrop Billedværktøj

Video Link[Video]

Videoen kan også ses på DLBR-Video her

Sidst bekræftet: 03-06-2019 Oprettet: 10-01-2014 Revideret: 10-01-2014

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Gør biogasgødning til en succes på økologiske marker
Biogasgødning får større og større betydning for den økologiske produktion og kan være med til mindske klimaaftrykket.
30.03.20
Implementering af grøn bioraffinering til produktion af græsprotein
Før etablering af anlæg til produktion af græsprotein kan et økonomisk kalkuleprogram og vejledning om forretningsmodel gui...
23.01.20
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2020
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
03.12.19
Ensilage af halm og efterafgrøde er en økonomisk interessant biomasse til biogasproduktion
Efterårsensilering af rajgræs sammen med en høj halmstub af korn kan levere 4.000 kg tørstof pr. ha, der er meget velegnet ...
23.10.19
Demontration af kombi-høst af halm og efterafgrøde til biogas
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græ...
11.10.19
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.