Feedback Form

  

Oprettet: 25-04-2019

Økologiske markvandringer sommeren 2019

Kom ud og se SEGES’ økologiske Landsforsøg, når der til sommer afholdes markvandringer i hele landet i samarbejde med de lokale rådgivningsvirksomheder.

Markvandring på Djursland

4. juni kl. 17-19


Vi skal bl.a. se forsøg med:

 • Forskellige gødningstyper til vårbyg (bl.a. Øgro og biogasgylle med husholdningsaffald)
 • Startgødning tildelt til vårbyg ved såning på forskellig rækkeafstand og med udlæg af efterafgrøder
 • Ukrudtsstrategier i flerårigt forsøg, bl.a. effekt af radrensning på dobbelt rækkeafstand

Undervejs vil der være en sandwich og en forfriskning.

Alle interesserede er velkomne.

Tilmeklding: senest 31. maj til Djursland Landboforening, tlf.: 8791 2000, djursland@landboforening.dk
Mødested: Stenalt Gods, Stenaltvej 8, 8950, Ørsted.
Yderligere information: Henrik Østergaard Nielsen, Djursland Landboforening, tlf.: 8791 2037, hoen@landboforening.dk
Maja Eline Petersen, SEGES Økologi Innovation, tlf.: 8740 5491, mpet@seges.dk

Markvandring ved Stenlille

13. juni kl. 10

Tre forskellige bud på fremtidens gødningstyper + lidt mere:

 • Forskellige gødningstyper til vårbyg (bl.a. Øgro og biogasgylle med husholdningsaffald)
 • Startgødning tildelt til vårbyg ved såning på forskellig rækkeafstand og med udlæg af efterafgrøder
 • Ukrudtsstrategier i flerårigt forsøg, bl.a. effekt af radrensning på dobbelt rækkeafstand
 • Evt. Økologisk vinterraps: Strategier for høje stabile udbytter

Mødested: Jakob Dyhr, Flinterupvej 3, 4180 Sorø.
Yderligere information: http://www.ecoadvice.dk/event/markdemo-i-stenlille/
Per Jensen, tlf.: 5786 5058, pj@vkst.dk
Casper Laursen, SEGES Økologi Innovation, tlf.: 8740 5487, cala@seges.dk


Markvandring i Sønderjylland

19. juni kl. 10-15

Mødested: Kl. 10-12. Hydevadvej 48, 6230 Rødekro:
Her skal vi bl.a. se:

 • Placeret gylle til majs
 • Priming af majsfrø
 • Sortsforsøg med vårbyg, havre og vårhvede

Vi slutter af med en sandwich,hvorefter interesserede kan tage med til en markvandring 20 minutter nordpå, hvor vi bl.a. skal se:

 • Blandsæd med ært-lupin-vårhvede
 • Kartoffelsorter
 • Gødning med gletsjermel
 • Specialkornsorter

Mødested: Skovvej 24, 6500 Vojens (kl. 13-15).
Tilmelding: følger
Yderligere information:
Poul Erik Nielsen, Syddansk Økologi, tlf. 74365075, pen@landbosyd.dk
Anne Mette Fruekilde, Sønderjysk Landboforening, tlf.: 2116 2823, afm@slf.dk
Maja Eline Petersen, SEGES Økologi Innovation, tlf.: 8740 5491, mpet@seges.dk

Markvandring på Lolland

20. juni kl. 10.30

 • Delt gødskning og forskudt såtidspunkt


Mødested: Nørregårdsvej nr. 28, 4990 Saxkøbing
Yderligere information: Se http://www.ecoadvice.dk/event/markdemo-i-sakskoebing/
Darran Andrew Thomson, tlf.: 5786 5333, dat@vkst.dk
Casper Laursen, SEGES Økologi Innovation, tlf.: 8740 5487, cala@seges.dk

Markvandring i det Midtvestjyske

20. juni kl. 19-21

Vi skal bl.a. se forsøg med:

 • Optimeret næringsstofforsyning i vårbyg
 • Etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøder

Alle interesserede er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.
Mødested: Hellevej 24, 6753 Agerbæk.
Yderligere information:
Claus Østergaard, ØkologiRådgivning Danmark, tlf.: 20 45 74 65, cos@oerd.dk
Maja Eline Petersen, SEGES Økologi Innovation, tlf.: 8740 5491, mpet@seges.dk

Markvandring i Nordjylland

1. juli kl. 15-17

Vi skal bl.a. se følgende forsøg:

 • Delt gødskning og forskudt såtidspunkt
 • Optimeret næringsstofforsyning i vårbyg
 • Etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøder

Mødested: Fosdalvej 15, 9460 Brovst
Yderligere information:
Eske Høj Laursen, tlf.: 9624 2598, ela@landbonord.dk
Casper Laursen, SEGES Økologi Innovation, tlf.: 8740 5487, cala@seges.dk

Marktræf i Lemvig

2. juli kl. 19

Vi skal bl.a.:

 • Se sortsforsøg i havre, vårbyg, vårhvede
 • Se og diskutere dyrkningen kløvergræs, rug, hvede og raps.

Efter markvandringen slutter vi af med en grillpølse og en god snak.

Alle interesserede er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.
Mødested: Glarbjergvej 38, 7620 Lemvig
Yderligere information:
Ingvard H. Kristensen, tlf.: 9663 0551, ihk@lemvig-landbo.dk

Find desuden andre økologiske arrangementer på Det Sker i Økologi

Markvandringerne er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Promilleafgiftsfonden.Sidst bekræftet: 25-04-2019 Oprettet: 25-04-2019 Revideret: 25-04-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Maja Eline Petersen

Økologi Innovation