Feedback Form

  

Oprettet: 04-01-2018

Ny mekanisk bekæmpelse af skræpper

AgroIntelli har udviklet og afprøvet et skræppebor, som gør at kampen mod skræpperne kan kæmpes siddende på minilæsseren.

I den økologiske planteproduktion udfordres flerårige græsmarker af skræpper. Skræpperne er besværlige at bekæmpe og svære at komme af med. En skræppeplante producerer mange tusinde frø om året, som kan ligge i jorden i flere årtier uden at forgå. Hvis en mark er hårdt ramt og bekæmpelse med skræppejern synes uoverskueligt anbefales normalt udtørring, udsultning, gentagne afpudsninger, fræsning, nedpløjning eller måske endda braklægning, men der findes altså mekaniske alternativer.

AgroIntellis bud på mekanisk bekæmpelse

AgroIntelli har konstrueret et bor (”Pole Root Miller”). Det er en roterende kniv, der ødelægger skræppens pælerod. Den er et alternativ til det manuelle arbejde, hvor man med et skræppejern ’stikker’ skræppens rod i 10-15 cm’s dybde. Boret monteres på en mini-læsser og styres fra maskinen, som det kan ses på videoen herunder. Jorden efterlades bar, hvor skræppen stod.

 

 

Uanset bekæmpelsesmetode anbefales det at bekæmpe skræpperne så tidligt som muligt, så de ikke når at sætte den kraftige pælerod. De blomstrer fra midt juni, og det er vigtigt, at bekæmpelsen foregår inden da, da frøkastning medfører ny fremspiring.
Sidst bekræftet: 04-01-2018 Oprettet: 04-01-2018 Revideret: 04-01-2018

Forfatter

Økologi
Konsulent

Casper Laursen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Skær til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse er mere end bare valg af radrenser eller ukrudtsharve. Der findes i dag mange forskellige slags ...
08.01.18
VIDEO: Succes med ny ukrudtshypper til økologiske kartofler
Det ser voldsomt ud, men Torsten Wetche, som har lagt mark til afprøvningen, er meget begejstret, og som det ses af billede...
13.12.17
Maskinløsninger til direkte såning og pløjefri dyrkning på økologisk jord i 2018
SEGES Økologi Innovation optrapper indsatsen med maskinløsninger til direkte såning og pløjefri dyrkning i 2018.
17.11.17
Reduceret jordbehandling i økologisk havre
Tysk studie fra 2016 viser muligt potentiale ved grøngødning kombineret med reduceret jordbehandling til etablering af vårs...
17.11.17
Opdateret version 3.1 af ''Værktøj til valg af gødninger til de økologiske marker''
Værktøjet er både et opslagsværk over de gødninger, som er til rådighed for økologisk markbrug og et regneværktøj, der kan ...
03.11.17
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Promilleafgiftsfonden