Feedback Form

  

Oprettet: 04-01-2018

Ny mekanisk bekæmpelse af skræpper

AgroIntelli har udviklet og afprøvet et skræppebor, som gør at kampen mod skræpperne kan kæmpes siddende på minilæsseren.

I den økologiske planteproduktion udfordres flerårige græsmarker af skræpper. Skræpperne er besværlige at bekæmpe og svære at komme af med. En skræppeplante producerer mange tusinde frø om året, som kan ligge i jorden i flere årtier uden at forgå. Hvis en mark er hårdt ramt og bekæmpelse med skræppejern synes uoverskueligt anbefales normalt udtørring, udsultning, gentagne afpudsninger, fræsning, nedpløjning eller måske endda braklægning, men der findes altså mekaniske alternativer.

AgroIntellis bud på mekanisk bekæmpelse

AgroIntelli har konstrueret et bor (”Pole Root Miller”). Det er en roterende kniv, der ødelægger skræppens pælerod. Den er et alternativ til det manuelle arbejde, hvor man med et skræppejern ’stikker’ skræppens rod i 10-15 cm’s dybde. Boret monteres på en mini-læsser og styres fra maskinen, som det kan ses på videoen herunder. Jorden efterlades bar, hvor skræppen stod.

 

 

Uanset bekæmpelsesmetode anbefales det at bekæmpe skræpperne så tidligt som muligt, så de ikke når at sætte den kraftige pælerod. De blomstrer fra midt juni, og det er vigtigt, at bekæmpelsen foregår inden da, da frøkastning medfører ny fremspiring.
Sidst bekræftet: 04-01-2018 Oprettet: 04-01-2018 Revideret: 04-01-2018

Forfatter

Økologi
Konsulent

Casper Laursen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

FAKTAARK: Have-parkaffald til økologiske marker
Komposteret have-parkaffald bidrager til jordfrugtbarheden med næringsstoffer og med bedre jordstruktur. Læs mere i faktaar...
14.09.18
Have-parkaffalds potentiale på økologiske marker
Stor undersøgelse af kvalitet og tilgængelighed af have-parkaffald hos alle landets kommuner. Følg linket og bliv klogere p...
12.09.18
Valg af økologiske efterafgrøder
Efterafgrøder er vigtige i økologisk jordbrug. Tjen op til 75 kg N pr. ha og forbedr samtidig jordens frugtbarhed.
10.04.18
Video: Skal øko-vinterrapsen overleve?
Nu er det tid til at vurdere, om den økologiske vinterrapsmark skal pløjes om, eller om den har klaret overvintringen. Se n...
23.03.18
Svovlgødninger til økologiske afgrøder
Mangel på svovl koster sandsynligvis udbytte. Tilfør svovl til kløvergræs og vinterraps, men sørg for ”vinduer” i marken, s...
19.02.18
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Promilleafgiftsfonden