Feedback Form

  

Oprettet: 20-04-2015
Revideret: 17-12-2015

OptiMek (Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse)

OptiMek-projektet skal udvikle og demonstrere effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse.

Projektet har til formål at udvikle mere effektive mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse.

OptiMek-projektet begyndte den 01.08.2013 og afsluttes den 31.12.2016.

Det samlede budget er 13 mio. DKK, med 6,8 mio. i tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP.

I projektet indgår: 

Københavns Universitet

Aarhus Universitet 

 

Agro Intelligence ApS

F. Poulsen Engineering ApS  

 

Nordic Beet Research 

 Stenalt

 Aasgaard

SEGES

 

Kort om projektet:

Ukrudt koster store udbyttetab i økologisk planteavl. Samtidig indsnævres mulighederne for herbicidanvendelse især i mindre konventionelt dyrkede afgrøder.

OptiMek vil derfor udvikle og demonstrere effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse Målet er at øge udbyttet og dyrkningssikkerheden i økologiske markafgrøder med 5­–10 %, samt sikre fortsat dansk produktion af udvalgte afgrøder f.eks. fabriksroer og havefrø.

OptiMek vil medføre flere konkrete resultater: En præcisionssåmaskine, som med høj kapacitet kan så afgrøden i mønstre. Et visionsbaseret modul til ukrudtsbekæmpelse, som sikrer, at der ikke laves skade på afgrøden. En flerårig ukrudtsopgørelsesmetode ved hjælp af droner. Markdemonstrationer om optimal ukrudtsbekæmpelse i flere afgrøder med nyeste kamerastyrede radrensere og andre teknologier. Målrettet formidling af nyeste viden på området fra ind- og udland, m.m.

_________________________________________________________________________

Artikler:

Juni 2017:Ukrudts- og afgrødedækning I Landsforsøg 2014-16 med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vårhvede, vårbyg og hestebønne

Marts 2017: Økonomi i udplantning af økologiske roer?

Marts 2017: Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet)

Marts 2017: Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse  (del af Optimekprojektet)

December 2016: Afsnit om radrensning i Oversigten over Økologiske Landsforsøg 2016

December 2016: Afsluttende workshop i Optimek

December 2016: Droner i landbruget?

Juli 2016: Radrensning i vårbyg. Artikel i Økologi & Erhverv, 1. juli 2016.

Juni 2016: Flere robotter gør kål på ukrudtet. Presseomtale på dr.dk.

Ultimo 2015: Økonomi ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vårhvede

December 2015: Reglerne om forbud mod jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

December 2015: Såningen er forudsætningen for en god mekanisk ukrudtsbekæmpelse

December 2015: Rækkeafstandens og såmetodens betydning i hestebønner

Maj 2015:Nye maskiner - nye muligheder. Artikel fra Økologisk Nyhedsbrev nr. 4, maj 2015.

Marts 2015: Rækkedyrkning med kamera vinder frem i radrensningen. Artikel fra
                  Magasinet Mark, marts 2015 

Januar 2015: Radrensning – effekt og økonomi indlæg ved Plantekongres 2015

Juni 2014: Radrensere gav ukrudt kamp til stregen, artikel bragt i Økologisk Nyhedsbrev
                nr. 5, juni 2014

28.04.2014: Radrensning i vårsåede afgrøder

23.04.2014: Mere effektiv ukrudtsbekæmpelse I økologisk planteavl inden for få år

Film

01-07-16: Video: Lugerobotter i aktion

Den 21. maj 2014 blev der afholdt demonstration af 9 forskellige radrensere til korn, sået på 25 cm række afstand. Se filmen: Præsentation af radrensere

PowerPoint indlæg

Radrensning - effekt og økonomi
Forsøg med radrensning
Radrensning i vårsæd
Resultater fra Optimek, Rowcrop og NewCut
Ukrudt, ukrudtsbekæmpelse og sædskifte
Radrensning
Hvordan anvendes droner i ukrudtsbekæmpelsen?
Optimalt vokserum
Afgrødefølsomhed og afgrøders vækst i relation til foregående år
Fremlæggelse af resultater - effekten af den mekaniske indsats
Elektrisk styringsdel (og spin-off produkter)

Sammendrag af indlæg

Oplæg ved Øko-Brunchen d. 24. maj 2016 på SEGES
Radrensning i vårsæd, Plantekongres  2016
Resultater fra Optimek, Rowcrop og NewCut, Økologi-Kongres 2015

Der kommer flere artikler til link-samling..

 

Sidst bekræftet: 17-12-2015 Oprettet: 20-04-2015 Revideret: 17-12-2015

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Frank W. Oudshoorn

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Det fik jeg ud af RISE
Mere end 200 bedrifter har fået lavet en RISE analyse. Se, hør og læs om nogle af deres erfaringer.
10.01.19
Specifikke bæredygtighedsindikatorer varierer meget fra bedrift til bedrift
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
08.01.19
Hvorfor RISE?
03.12.18
Bæredygtighedskonsulenter i Danmark
Nu er der mulighed for at få bæredygtigheden på din bedrift vurderet med et bæredygtighedstjek.
20.11.18