Feedback Form

  

Oprettet: 20-09-2019

Møde om etablering af græsprotein-anlæg

Udviklingen af teknikker til fremstilling af protein fra græs og kløver er nu så langt, at de første græsprotein-anlæg er på vej til at blive etableret. På Ausumgaard ved Holstebro afholdes et møde 7. oktober hvor anlægskonceptet præsenteres.

Protein fra græs og kløver ser ud til at kunne blive en spændende ny måde at lave danskavlet protein til erstatning for den importerede soja.

Gennem de seneste fem år er der i forskellige udviklingsprojekter arbejdet med at udvikle effektive teknikker til at udvinde proteinfoder af græs og kløver. Det såkaldte græsprotein har en meget fin ernæringskvalitet, og fodringsforsøg med grise og fjerkræ har vist, at græsproteinet kan erstatte sojaprotein.

SEGES har været med i udviklingsprojekterne med fokus på at nå frem til kommercielt levedygtige modeller. Det ser ud til, at det i første omgang kan lade sig gøre at producere græsprotein i en kvalitet og til en pris, der er attraktiv i økologisk jordbrug – især når det kombineres med biogasproduktion.

I regi af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi har flere konsortier arbejdet med at forberede kommercielle raffineringsanlæg til fremstilling af græsprotein.

Et af projekterne: ”Græsprotein-fabrik” vil på et åbent møde den 7. oktober fortælle, hvordan deres græsprotein-anlæg ser ud, og hvordan det kan etableres rundt om i landet.

Hvis man er optaget af mulighederne for at erstatte soja med græsprotein, og gerne vil vide hvornår og hvordan det kan komme til at ske, er mødet en oplagt mulighed.

Mødet afholdes på Ausumgaard ved Holstebro den 7. oktober kl. 14-16, og der er gratis adgang.

Adressen er Holstebrovej 101, 7560 Hjerm.

Se programmet her.

 
Sidst bekræftet: 20-09-2019 Oprettet: 20-09-2019 Revideret: 20-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Demontration af kombi-høst af halm og efterafgrøde til biogas
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græ...
11.10.19
Omlægning til økologisk landbrug kan bidrage til at nå klima-reduktionsmålene
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nati...
08.02.19
Rapport: Bioraffineret græsprotein til økologiske husdyr
Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg.
17.12.18
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2019
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
05.12.18
Tilladte biomasser til økologisk biogas
Afgasset gødning fra biogasanlæg skal overholde de økologiske gødningsregler, når det anvendes på økologiske marker. I denn...
05.12.18