Feedback Form

  

Oprettet: 31-05-2018
Revideret: 01-06-2018

Afgræsning på tørkeramte græsarealer i økologien

I tørkeramte områder kan økologiske kvægproducenter lukke deres kvæg ud på mindre græsarealer end normalt. Køerne skal være ude i mindst 6 lyse timer og bør have adgang til supplerende grovfoder.

Landbrugsstyrelsen henviser til at denne formulering ifm. afgræsning: "... når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det." – gør det lovligt for landmænd at tage kreaturer af græsmarker, hvor der er risiko for dødbidning på grund af tørke.

Landmanden skal sikre sig, at dyrene kommer ud mindst 6 lyse timer i døgnet og notere tiltaget i sin logbog.

Ved en kommende kontrol skal landmanden kunne dokumentere hvilke tiltag, der er foretaget og hvor længe det har været nødvendigt af afgræsse på et mindre areal end normalt. Dokumentation kan eventuelt suppleres med billeder. Det er ikke nødvendigt at søge om dispensation hos Landbrugsstyrelsen.

Muligheden for afgræsning på reduceret fold gælder indtil græsset er i god vækst igen og under forudsætning af, at:

  • der ikke er andre egnede afgræsningsarealer på bedriften.
  • græsmarkerne risikerer at blive så ødelagte af afgræsning, at det får varige konsekvenser for græssets genvækst.
  • det noteres i bedriftens husdyrlogbog, hvis ovenstående mulighed benyttes, og hvis foderplanen ændres.
  • kvæget fortsat går ude i minimum 6 lyse timer dagligt, og at arealkravene som minimum overholdes (tabel 24.2 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion).

Læs også nyheden fra Landbrugsstyrelsen fra 1. juni 2018.
Afgræsning og udeforhold for økologiske dyr når vejret giver udfordringer

 

 

 

Sidst bekræftet: 01-06-2018 Oprettet: 31-05-2018 Revideret: 01-06-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Kvalitet af økologisk grovfoder 2018
Udbytterne fra de økologiske grovfodermarker var mange steder markant påvirket af tørken, men tørken har på flere parametre...
17.10.18
Tørke - Økologer må bruge græs- og kløverfrø fra arealer, der endnu ikke har været under omlægning i 12 måneder
Landbrugsstyrelsen tillader i år, at græs- og kløverfrø, der er høstet fra arealer, der endnu ikke har været under omlægnin...
24.09.18
Økologiske kalve på græs kræver særligt fokus om efteråret
Kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november, når vejret, markens tilstan...
19.09.18
Tilbageholdelsestid ved goldbehandling i øko-besætninger
Goldbehandling og fastsættelse af økologiske tilbageholdelsestider bliver netop nu diskuteret af dyrlæger på diverse medier...
12.09.18
Dobbelt tilbageholdelsestid ved behandling med medicin i økologiske besætninger
Når der bruges veterinær medicin i økologiske besætninger, skal den definerede generelle tilbageholdelsestid for det anvend...
05.09.18