Feedback Form

  

Oprettet: 31-05-2018
Revideret: 01-06-2018

Afgræsning på tørkeramte græsarealer i økologien

I tørkeramte områder kan økologiske kvægproducenter lukke deres kvæg ud på mindre græsarealer end normalt. Køerne skal være ude i mindst 6 lyse timer og bør have adgang til supplerende grovfoder.

Landbrugsstyrelsen henviser til at denne formulering ifm. afgræsning: "... når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det." – gør det lovligt for landmænd at tage kreaturer af græsmarker, hvor der er risiko for dødbidning på grund af tørke.

Landmanden skal sikre sig, at dyrene kommer ud mindst 6 lyse timer i døgnet og notere tiltaget i sin logbog.

Ved en kommende kontrol skal landmanden kunne dokumentere hvilke tiltag, der er foretaget og hvor længe det har været nødvendigt af afgræsse på et mindre areal end normalt. Dokumentation kan eventuelt suppleres med billeder. Det er ikke nødvendigt at søge om dispensation hos Landbrugsstyrelsen.

Muligheden for afgræsning på reduceret fold gælder indtil græsset er i god vækst igen og under forudsætning af, at:

  • der ikke er andre egnede afgræsningsarealer på bedriften.
  • græsmarkerne risikerer at blive så ødelagte af afgræsning, at det får varige konsekvenser for græssets genvækst.
  • det noteres i bedriftens husdyrlogbog, hvis ovenstående mulighed benyttes, og hvis foderplanen ændres.
  • kvæget fortsat går ude i minimum 6 lyse timer dagligt, og at arealkravene som minimum overholdes (tabel 24.2 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion).

Læs også nyheden fra Landbrugsstyrelsen fra 1. juni 2018.
Afgræsning og udeforhold for økologiske dyr når vejret giver udfordringer

 

 

 

Sidst bekræftet: 01-06-2018 Oprettet: 31-05-2018 Revideret: 01-06-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hv...
14.08.18
Førstekalvskøer taber let konkurrencen om en plads i stalden
Både økologiske og konventionelle mælkeproducenter udsætter som gennemsnit 25 procent af deres førstekalvskøer, inden de kæ...
10.08.18
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2018
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
19.07.18
Økologiske mælkeproducenter kan sænke grovfoderandelen til 50 procent
Landbrugsstyrelsen åbner også for ansøgning om at anvende 1. års omlægningsfoder fra egne arealer, men vær opmærksom på, om...
18.07.18
Økologisk Arealtilskud – husk ansøgning om autorisation
Er der søgt tilsagn om Økologisk Arealtilskud i fællesskema 2018, skal der indsendes en autorisationsansøgning inden ønsket...
18.07.18