Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-05-2020

Succes med Økologi 

Oprettet: 23-05-2008

Sådan minimerer du miljøpåvirkningen i økologisk svineproduktion

På denne side kan du læse, hvordan foldene indrettes så miljøet belastes mindst muligt.

Arealer til udendørs svinehold skal helst være let sandjord JB-type 1 - 4. Disse jordtyper foretrækkes for at undgå overfladevand på arealet, og for at arealet kan være veldrænet, også i vinterhalvåret. Arealet skal være bevokset med græs, hvilket hjælper til bortdræning af regnvand fra jordoverfladen og til, at begrænse tabet af kvælstof fra marken.

Marken inddeles i folde af passende størrelse i forhold til besætningen. Opdelingen sker mest hensigtsmæssigt på grundlag af foderforbruget i de valgte foldafsnit.

Der anbefales et 3-markssædskifte, fordi der er meget tilgængeligt kvælstof til de efterfølgende afgrøder. Det vil sige, at der efter et år med svin, er to år med kvælstofkrævende afgrøder,
før der igen kommer dyr på arealet.

Ved hjælp af godt management kan man i høj grad påvirke søerne til at afsætte gødningen i hele folden. Ved at flytte hytterne og foderpladsen hver måned, kan man få en meget jævn fordeling af gødningen i folden.

Efterafgrøder kan effektivt mindske risikoen for, at kvælstof bliver udvasket. Det kvælstof, der ved hjælp af efterafgrøder, bliver i dyrkningslaget i jorden, kan senere frigives og udnyttes af afgrøderne. Efterafgrøder anvendes, hvor der er størst risiko for udvaskning, hvilket er efter:

  • Raps, ærter, lupin, hestebønne og helårskløvergræs (brak)
  • Korn og majs, hvor der har været kløvergræs, brak eller frøgræs som forfrugt
  • Korn og majs gødet med fast staldgødning eller store mængder gylle

Flyt hytterne ofte
Det er påvist, at den største nedsivning af kvælstof i foldene sker i kort afstand fra foderpladsen og hytterne. Derfor anbefales det at flytte såvel foderplads som hytter inden for folden hver måned. Det kan typisk ske i forbindelse med fravænning og i forbindelse med indsætning af søer i farefolde. I drægtighedsfolde bør flytningen ligeledes udføres månedligt.

Vand og foder
Svinene skal til stadighed have adgang til frisk drikkevand. Vandforsyningen kan etableres via vandslange til drikkekar med hævertlukke eller, der kan dagligt transporteres vand til drikkekar i de enkelte folde.

Ofte placeres et drikkekar fælles for to folde. Diegivende søer har et dagligt drikkevandsforbrug på 40 - 50 liter vand, mens drægtige søer har et dagligt forbrug på 10 - 20 liter.

Melfoder eller pelleteret foder tildeles normalt i foderautomater med kapacitet til en eller flere dages forsyning i den pågældende fold. Automaterne bør indrettes, så vilde fugle hindres adgang til foderet.

Det er påvist, at den største nedsivning af kvælstof i foldene sker i kort afstand fra foderpladsen / foderautomaterne. Derfor anbefales det at flytte foderpladsen inden for folden hver måned. Dette sikrer en jævn fordeling af foderspildet, og fordeler slitage på græsbevoksningen bedst muligt.

Foder der er presset i store piller (fodercobs), tildeles normalt dagligt på jordoverfladen i de enkelte folde, og søerne bruger megen tid på at samle foder - fouragere. Tildelingen bør fordeles over hele folden, så evt. foderspild og slitage på græsbevoksningen kontrolleres.

 

Sidst bekræftet: 10-05-2017 Oprettet: 23-05-2008 Revideret: 23-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

04.06.2020: Afskallet havre til økologiske husdyr
Webinar: Afskallet havre har et højt protein- og fedtindhold, som gør den til en god foderkilde for både fjerkræ, grise og ...
26.05.20
Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold og består af EU-regler suppleret med brancheanbefalinger.
26.03.20
Se de nye krav til smittebeskyttelse indenfor griseproduktion
Frilandsbesætninger har mulighed for at have forrummet med de tilhørende faciliteter i en skurvogn i tilknytning til indgan...
19.03.20
Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19