Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2020

Succes med Økologi 

Oprettet: 23-05-2008

Høj pattegrisedødelighed hos økologiske problemsøer

Danmarks JordbrugsForskning har i en undersøgelse på 3 frilandsbesætninger under studielandbrugene fundet, at 13 pct. af søerne står for 43 pct. af de døde grise. Om dette skyldes dårlige moderegenskaber eller sygdomme som f.eks. MMA er ikke undersøgt. Generelt er den totale dødeligheden incl. dødfødte dog ikke større i frilandsbesætninger (18,3 pct.) end i konventionel produktion (18,7 pct.), og der er meget stor variation mellem besætningerne.

Grisene dør af en række forskellige årsager, som i høj grad spiller sammen. De vigtigste er kulde, lav fødselsvægt, iltmangel under fødslen, infektioner og sult. Disse faktorer kan resultere i svage grise, som har større risiko for at blive lagt ihjel. Man skal derfor være meget opmærksom på de små grise, specielt i de 2-3 første levedøgn. Det kan man bl.a. gøre ved at fokusere på selve fødselsforløbet, mælkeoverførslen, halmmåtten og søernes immunstatus.

Der blev hos de 3 besætninger påvist en sikker sammenhæng mellem søernes indsættelsestid før faring og den totale dødelighed. Hvis soen har over 10 dage til at vænne sig til de nye omgivelser, bygge rede osv., er dødeligheden 12.8 pct., mens hvis hun kun har fra 0-6 dage er den 18,4 pct.

En tør halmmåtte, så de små grise ikke fryser, opnås bl.a. ved, at der er etableret et godt græsdække, således at soen ikke slæber mudder eller andet vådt ind i hytten. Samtidig skal man være ekstra opmærksom på, om halmmåtten er tør, når det regner.

Foto: Diana Boysen Poulsen

Mange fødte grise pr. kuld øger dødeligheden, og derfor er kuldudjævning meget vigtig for grisens overlevelse. I forbindelse med kuldudjævningen er det vigtigt, at grisene har fået råmælk, inden de bliver flyttet.

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.

Sidst bekræftet: 18-05-2018 Oprettet: 23-05-2008 Revideret: 23-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Ofte stillede spørgsmål før omlægning
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineprodu...
15.11.19
Kom godt i gang med økologisk griseproduktion
Omlægning til økologisk griseproduktion kræver normalt langtidsplanlægning – især, når det omfatter husdyrhold.
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19