Feedback Form

  

Oprettet: 03-07-2014
Revideret: 17-06-2015

Test af hestebønner til økogrise

Hestebønner rummer stort potentiale som økologisk proteinkilde. Især ved overgangen til 100 pct. økologisk fodring, hvor det specielt er manglen på protein, der er en udfordring. Netop nu testes hestebønner som grisefoder.

Vi har netop igangsat en fodertest med hestebønner til grise. Formålet er at undersøge, om hestebønne kan træde i stedet for sojabønne/-kage. Der er flere gode grunde til at reducere import af soja mest muligt. Det skyldes ikke mindst risikoen for GMO, dyr transport fra enten Sydamerika eller Kina og endelig de etiske aspekter omkring den måde, som soja dyrkes de pågældende steder. Fodertesten sker hos en praktisk økologisk svineproducent med hjemmeblandeanlæg.  

Foderblandinger

Der fodres med to testblandinger og en kontrol foderblanding:

  • Testblanding 1: Ubehandlet hestebønne og ingen soja
  • Testblanding 2: Fermenteret hestebønne og ingen soja
  • Kontrol: Soja og ingen hestebønne

Hestebønne-sorten er Fuego, som er kendetegnet ved et forholdsvist højt tanninindhold. Hver foderblanding udfodres til 180 grise fra fravænning (ca.13 kg) til slagtning (ca. 108 kg.) De 180 grise er opstaldet i 4 stier á 45 stk. I forsøget bliver tilvækst, foderforbrug, kødprocent og ædelyst og gødningskonsistens løbende registeret. 

Nyheden

Der er tidligere gennemført konventionelle foderafprøvninger med hestebønne, der har vist gode resultater især til smågrise. Det nye er at se om hestebønner også er velegnede til at indgå i økologiske foderblandinger til slagtesvin. Dertil kommer, at den fermenterede variant ikke har været prøvet før.  

For at sikre en skånsom håndtering af den fermenterede vare, blandes den direkte i foderet, så varen ikke opvarmes. I en af projektets andre arbejdspakker fodres hestebønne til kvæg. Her blev der fundet en positiv effekt af at toaste hestebønne. Det vil sige, at varmebehandlingen bevirkede ”by pass” protein, der ikke nedbrydes i vommen. Det er den omvendte situation, der ønskes til svin.

Sideløbende med fodertesten til svin pågår i projektet en tilsvarende fodertest til fjerkræ.

Selve fodertesten afsluttes ultimo 2014, og dataopgørelsen forventes færdig i begyndelsen af 2015.

Forsøget indgår i GUDP-projektet ”Dansk økologisk protein til økologiske husdyr”, også støttet af Fonden for økologisk Landbrug, der er et fireårigt projekt, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder. Videncentret for Landbrug, Økologi står bag projektet i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, en række firmaer og flere økologiske landmænd. Læs om projektet på www.økoprotein.dk 

Se resultatet fra forsøget her (video)


Fodertesten sker hos økosvineproducent, der har hjemmeblandeanlæg (klik på billedet for stor udgave).
Foto: Tove Serup, Videncentret for Landbrug, Økologi

 

Sidst bekræftet: 19-06-2018 Oprettet: 03-07-2014 Revideret: 17-06-2015

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18
Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold
20.12.17
Dette projekt medfinansieres af ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet.