Succes med Økologi 

Oprettet: 17-03-2010

Det nytter og rykker - kvalitetssikring af økosvinekød

Det kræver en vedholdende indsats at opnå den højest mulige afregning for økologisk slagtesvin.

Kvalitetstillægget udbetales kun, når flere kvalitetskriterier opfyldes samtidigt. Tillægget kan variere - i perioden var det typisk på 3 kr./kg. På landsplan har den samlede godkendelsesprocent (godkendt til høj afregning) været faldende gennem 2007 og 2008.

Landscentret Økologi har arbejdet i et projekt med fokus på bl.a. sikring af slagtekvalitet. I arbejdet er der fokuseret på kvalitetskriterierne kødprocent og slagtevægt.

Da fodringen har stor indflydelse på kødprocenten var første trin en screening af de danskdyrkede foderafgrøder, der blev høstet i 2007. Alle råvarerne blev analyseret, og der blev beregnet forslag til sammensætning af foderblandinger. Næste trin (forår 2008) var en klarlægning af, hvordan foderblandinger og foderstrategier blev praktiseret i en række besætninger.

Derefter blev der givet forslag til justeringer, som efterfølgende blev sat i værk i 2008.

I løbet af første halvår 2009 og frem begyndte effekten af de foreslående tiltag at slå igennem. Gennemsnittet samt yderpunkterne er vist i nedenstående tabel.

Tabel 1

 

Godkendelsesprocent

 

Før tiltag

Efter tiltag

Gennemsnit for 10 besætninger

66,7

72,8

Laveste udgangspunkt

48

 

Højeste slutpunkt

 

82

Resultatet viser, at det er muligt at rykke ved godkendelsesprocenten.

Med en solid arbejdsindsats kan leveringsvægten rammes temmelig præcist, men der kan selvfølgelig være forhold, der gør, at man er nødt til at disponere imod dette. Det kan f.eks. være en saneringssituation, eller hvis der er behov for at tømme staldafsnit.

Kødprocenten er derimod en joker, som det kan tage lang tid at få styr på. Besætningerne formåede generelt at hæve kødprocenten med mere end en procent-enhed og sådan, at resultatet lander på den sikre side af kravet.

Selv med en forhøjet leveringsvægt kunne den højere kødprocent holdes.

Det skal retfærdigvis siges, at godkendelsesprocenten på landsplan er steget i perioden, men mest markant for de besætninger, der deltog i projektarbejdet.

Der ligger ikke nogen ”hemmelighed" bag forbedringerne. Tiltagene var kendt viden, som er:

  • Ekstra fokus på at overholde danske normer for næringsindhold i foder
  • Brug af begrebet totalprotein, dvs.: protein på livstid ~ mindre i begyndelsen / mere til slut
  • Restriktiv fodring (hvor det er praktisk muligt)
  • Genetik  

     og……….

  • Opfølgning / opfølgning og atter opfølgning

I en hverdag, hvor udfordringerne ikke nøjes med at stå i kø, men kan vælte ind, er opgaver med en lang tidshorisont (som f.eks. arbejdet med kødprocent) i høj risiko for at blive sat til side af nye pligter. Derfor er det vigtigt at have aftaler med en rådgiver, som tager ansvaret for, at der bliver fulgt op.

Projektet er gennemført med støttet fra FødevareErhverv.

Følgende fagspecialister har bidraget til gennemførelse af foderdelen i projektet:
Else Vils, konsulent Videncenter Svineproduktion, Skejby – råvareanalyser og foderoptimeringer og Ole Lund, konsulent LandboMidtØst – fodermanagement i praksis

Tove Serup fortæller om økologisk svineproduktion

  
 Foto:Tomas Nørfelt, Landscentret
 
Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.              

Sidst bekræftet: 08-03-2019 Oprettet: 17-03-2010 Revideret: 17-03-2010

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Ofte stillede spørgsmål før omlægning
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineprodu...
15.11.19
Kom godt i gang med økologisk griseproduktion
Omlægning til økologisk griseproduktion kræver normalt langtidsplanlægning – især, når det omfatter husdyrhold.
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19