Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-04-2020

  

Oprettet: 05-04-2017

Brug Fraktilanalysen til at skabe overblik

Brug Fraktilanalysen, hvis du har brug for et hurtigt, visuelt overblik over, hvordan din landmandskundes driftsgren klarer sig på en række udvalgte nøgletal sammenlignet med niveauet i andre landbrugsvirksomheder.

Både Business Check og Fraktilanalysen er gode værktøjer til præcist at sætte fingeren på, hvor landmandens driftsgren evt. er udfordret. Hvor Fraktilanalysen præsenterer udvalgte nøgletal, viser Business Check hele driftsgrensanalysen.

Eksempel på Fraktilanalysen
Nedenfor ser du et eksempel på, hvordan Fraktilanalysen kunne se ud for en mælkeproducent i kategorien konventionel med stor race. Eksemplet er fra 2015-årsrapporterne. På hver linje markerer landmanden det tal, som er tættest på værdien fra hans egen driftsgrensanalyse.

Sådan præsenteres analysen
Med et print af Fraktilanalysen og landmandens driftsgrensanalyse i hånden kan du hurtigt se, hvor hans bedrift er konkurrencedygtig, hvor den klarer sig som gennemsnittet, og hvor forbedringspotentialet er stort. Du kan dermed få identificeret, hvor han skal sætte ind med forbedringer for at holde fremstillingsprisen så lav som mulig.

Når du har fået et overblik over produktionen med Fraktilanalysen, kan du gå ned i detaljerne med Business Check-tallene. Her bliver landmandens produktionsresultater sammenlignet med andre enkeltbedrifters resultater. Det giver dig grundlaget for at lægge en handlingsplan.

Inddrag også landmandens kvæg-, svine- eller plantekonsulent for at sikre, at beslutningerne bliver 100 % skarpe.

Hvornår er Fraktilanalysen klar?
Fraktilanalysen for det foregående års årsrapporter er klar i løbet af forsommeren og kommer samtidig med tabellerne for de enkelte driftsgrene.

Eksempel på Fraktilanalysen fra 2015-årsrapporterne

Fordele ved Business Check

  • Du kan sammenligne landmandens resultater med resultaterne på andre enkeltbedrifter
  • Med Business Check kan du komme helt ned i detaljerne omkring produktionen
  • Business Check er velegnet til erfagrupper, fordi medlemmernes tal kan sættes sammen i et Business Check
  • Fraktilanalysen i Business Check giver et hurtigt overblik over landbrugsvirksomheden med udgangspunkt i en række udvalgte nøgletal.

Mere info
For yderligere info, kontakt:
Specialkonsulent Lene Bruun Siriwadhananuraks, Erhvervsøkonomi, SEGES, på tlf. 8740 5139 eller mail
lkb@seges.dk

Landskonsulent Arne Oksen, Erhvervsøkonomi, SEGES, på tlf. 8740 5221 eller mail aro@seges.dk

Sidst bekræftet: 03-09-2019 Oprettet: 05-04-2017 Revideret: 05-04-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Lene Bruun Siriwadhananuraks

Business Development


Af samme forfatter

Områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
24.09.19
Arkiv over områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
24.09.19
Ø90 Benchmarking versus Fraktilanalyse
SEGES har i grove træk to produkter på hylden, som indeholder økonomisk benchmarking. Det ene er Ø90 Benchmarking og det an...
25.01.19
Sådan kan du udpege indsatsområder på svinebedriften med benchmarking
Brug benchmarking til at identificere de indsatsområder, du skal lave handlingsplaner for i forbindelse med budgetlægningen...
08.11.18
Fra benchmarking til handling - en proces der betaler dig
Det kan være en vanskelig proces at komme fra at have identificeret et problemområde til udarbejdelse af en brugbar handlin...
08.11.18