Oprettet: 14-02-2018

Rådgivning

Her kan du finde artikler og notater vedr. kriserådgivning.

Vækstkaution og rekonstruktion (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Beskatning af personer under konkurs (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Akkordbeskatning. Underskudsbegrænsning. Singulære akkorder. Samlede ordninger (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Råd og huskeliste - socialøkonomisk kriserådgivning (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Sociale ordninger i forbindelse med landmænd i økonomisk krise (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Den svære samtale - notat (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Den svære samtale - guide (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

For fuld fart ud af krisen (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Kære Forældre – Fortæl, hvad der er galt

Pjece målrettet ægtefæller til kriseramte landmænd(kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Sidst bekræftet: 17-02-2020 Oprettet: 14-02-2018 Revideret: 14-02-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-26-03. Erhvervsmæssig virksomhed ved udlejning og virksomhedsordningen
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved...
03.04.20
SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19