Feedback Form

  

Oprettet: 06-04-2018

Høje dækningsbidrag i 2017

En opgørelse fra KvægNøgledata viser, at mælkeproducenterne i 2017 opnåede et gennemsnitligt dækningsbidrag på 16.500 kr. Det er en fremgang på 82 pct. i forhold til året før.

Konventionelle mælkeproducenter har opnået høje dækningsbidrag i 2017. En gennemsnitlig mælkepris på 2,75 kr. pr. kg EKM har givet dækningsbidrag på knap 16.500 kr. i gennemsnit. Det viser en opgørelse af KvægNøgledata for 140 konventionelle mælkeproducenter med stor race. I 2016 lå dækningsbidraget i gennemsnit på godt 9.000 kr. pr. årsko. Det er en fremgang på 82 pct. Fremgangen understøttes af, at foderomkostningerne pr. kg EKM leveret i gennemsnit har været konstante. Ydelsesfremgangen har været begrænset på godt 250 kg.

Samme udvikling ses for de konventionelle jerseybedrifter. Her er i 2017 opnået et dækningsbidrag på 16.120 kr. pr. årsko for en gruppe på 49 bedrifter. Det er en fremgang på 69 pct. Også her er foderomkostningerne holdt konstante pr. kg EKM, så stigningen i afregningsprisen i høj grad giver en øget fortjeneste.

Det er altid vigtigt at fokusere på bundlinjen og ikke kun dækningsbidraget, men alt andet lige vil de store fremgange i dækningsbidrag resultere i markant forberede bundlinjer.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2018

Sidst bekræftet: 06-04-2018 Oprettet: 06-04-2018 Revideret: 06-04-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Konsulent

Maria Sørensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
12.10.18
Foderomkostninger
Foderomkostningen opgøres ud fra forbrugt foder i opgørelsesperioden.
21.09.18
Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger i alt består af de samlede omkostninger: Energi, maskinstation m.v., vedligehold, investeringer over...
21.09.18
Dækningsbidrag
Dækningsbidraget beregnes som bruttoudbytte fratrukket stykomkostninger.
21.09.18