Feedback Form

  

Oprettet: 06-09-2019

Hvorfor har gylle til biogas ingen værdi?

Biogasanlæggene betaler for bæredygtige råvarer, men selvom husdyrgødning hører til i kategorien bæredygtige affaldsprodukter, så har priserne historisk ikke været høje. Der burde være potentiale for bedre afregninger også på gylle, mener SEGES.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 06-09-2019 Oprettet: 06-09-2019 Revideret: 06-09-2019

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Seniorkonsulent

Karen Jørgensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i USA og Danmark indenfor grise- og mælkeproduktion, herunder miljø- og skatteregler
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye ana-lyser af landbrugets internationale ko...
17.12.18
Sammenligning af dyrevelfærd og miljøregler i Spanien og Danmark
Overordnet er reglerne om beskyttelse af svin, staldindretning og nitratudnyttelse i Spanien (Catalonien) lige så restrikti...
11.12.18
Separation af svinegylle ved bundfældning med henblik på forbedret N/P forhold
Flere rapporteringer har vist, at det er muligt at koncentrere fosfor i svinegylle ved bundfældning ved henstand i beholder...
29.11.18
Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i Danmark, Tyskland og Frankrig indenfor mælkeproduktion
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale kon...
20.11.18
Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i Danmark og Spanien indenfor smågriseproduktion
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale kon...
20.11.18