Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-09-2019

  

Oprettet: 10-09-2018

Få det bedste ud af dine data

Ny side samler viden, der kan være relevant i forhold til at øge datakvaliteten og det, du kan få ud af dine data.

Vi hører hele tiden om, hvor meget data vi har i landbruget og om nye måder at anvende dem på. Der arbejdes på at lave dashboards, der kan samle dine data et sted og gøre det muligt for dig hele tiden at følge udviklingen i dine data. Vi laver budgetter, regnskaber, driftsgrensanalyser, fraktilanalyser, foderopgørelser, udbytteregistreringer og meget mere. Alt sammen med det primære formål, at vi skal bruge disse oplysninger for at blive bedre og træffe beslutninger på det bedst mulige grundlag. Vi ville jo aldrig vurdere, at der skulle arbejdes for en højere ydelse, hvis vi ikke kendte de nuværende ydelsesniveauer, kunne sammenligne det med andre kollegaer og holde det op mod kendte normer mv.

 

Derfor bliver det afgørende i sidste ende, hvor gode de data er, vi træffer beslutninger ud fra. Ændrer vi næste års markplan på baggrund af lagerbeholdninger, udbytteopgørelse mv., må vi være sikre på, at de input vi har, er nogenlunde præcise. Ellers kan beslutningen være taget på et forkert grundlag og dermed ikke reelt være den optimale. Har udbyttet fra græsset været lavere end det målte, fordi der f.eks. måske lå mindre i stakken end vurderet, kan vi have afsat et for lille areal til græs i næste markplan, og det kan få konsekvenser for den kommende foderplan og for økonomien.

 

Formålet med denne side er at samle den viden, der kan være relevant i forhold til at øge datakvaliteten og det, som vi kan få ud af vores data. Ved at have fokus på, at regninger konteres korrekt, lageropgørelser og driftsgrensfordelinger laves på et solidt grundlag og meget mere, kan vi være med til at sikre bedre analyser, bedre beslutninger og i sidste ende økonomiske gevinster.

 

Links til relevante artikler:

Kender du din fremstillingspris – og hvilke krav den stiller til dine data?

Podcast - budget og budgetopfølgninger

Fremstillingspris på græs og majs

 

Dashboard og økonomistyring:

Podcast - økonomistyring

 

Udbytteregisteringer:

Udbyttemålinger kan sikre dig en mere korrekt driftsgrensanalyse

Sådan kommer du godt i gang med udbyttemåling 

 

Lagerstyring:

Lagerstyring kan styrke landmandens bundlinje

Disciplineret lagerstyring giver bedre beslutningsgrundlag

Podcast - beholdninger  

Sidst bekræftet: 10-09-2018 Oprettet: 10-09-2018 Revideret: 10-09-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Maria Sørensen

Specialkonsulent

Lene Bruun Siriwadhananuraks

Business Development


Af samme forfatter

Danske lønomkostninger er høje, men arbejdsomkostninger pr. EKM er konkurrencedygtige i europæisk sammenhæng
Arbejdskraft og lønomkostninger er ofte et af de parametre, der diskuteres i landbruget. Har vi råd til at betale for kvali...
03.12.19
Områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
24.09.19
Arkiv over områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
24.09.19
Ø90 Benchmarking versus Fraktilanalyse
SEGES har i grove træk to produkter på hylden, som indeholder økonomisk benchmarking. Det ene er Ø90 Benchmarking og det an...
25.01.19
Sådan kan du udpege indsatsområder på svinebedriften med benchmarking
Brug benchmarking til at identificere de indsatsområder, du skal lave handlingsplaner for i forbindelse med budgetlægningen...
08.11.18