Feedback Form

  

Oprettet: 15-03-2013
Revideret: 31-08-2017

Mark- og dyrkningsplan - Værktøjskasse

Mark- og dyrkningsplaner udarbejdes i DLBR Mark eller DLBR Mark Online programmet. Få hjælp til dit arbejde her

Værktøjer

  

Mark Online Er det primære værktøj til planlægning af mark- og dyrkningsplan.

Kalkule Mark (avanceret) Dan grundlag for mark- og dykningsplan, der er udgangspunkt for den detaljerede plan for det kommende år.

Foder-Mark-System (FMS - tidl. MarKo) 
Se markplanen i sammenhæng med foderbehovet til malkekvægholdet eller svineproduktionen. Brug også FMS når du vil udarbejde plan for anvendelse af maskiner og forventede omkostninger.

Produktionsbudget mark. Når mark- og dyrkningsplan er udarbejdet i Mark Online, kan alle data overføres til Ø90 og dermed indgå direkte i bedriftens økonomiske budget (produktionsbruget mark er integreret del af Mark Online).

Budgetkalkuler – Farmtal Online
Er udgangspunkt for det økonomiske budget, hvis der ikke foreligger en mark- dyrkningsplan. Beregn dækningsbidrag for de enkelte afgrøder planlagt i sædskiftet evt. i Ø90 Budget, hvor kalkuler fra Farmtal Online er direkte tilgængelige.

Prognose - Salgsafgrøder
Find kvartalsopdaterede prognosepriser for salgsafgrøder og anvend dem i dit budget, når kalkuler udarbejdes direkte fra Farmtal Online.

Priserne dækker det forventede gennemsnit pr. kvartal for op til 8 kvartaler frem i tiden. Opdateringen af priserne medfører automatisk, at priser i budgetkalkuler i Farmtal Online og Ø90 Budget ajourføres.

Maskinøkonomi
Læs om maskinomkostninger, arbejdstidsforbrug og de faktorer, der påvirker maskinøkonomien. Brug værktøjerne til at lave specifikke beregninger og vurderinger.

 

Vejledninger 

  Kom godt i gang med Mark Online 
Her kan du finde manualer til Mark- og gødningsplanlægning, Sprøjtejournalindberetning m.v. 
 

Best Practice 

  

Vi arbejder løbende med Best Practice i samarbejde med DLBR rådgivere.

Nøgletal i rådgivningen
Bliv klogere på Nøgletal i Rådgivningen, der er et inspirationskatalog til konsulenternes arbejde med nøgletal, og få indblik i, hvilke nøgletal der kan anvendes i økonomistyringen.

 

Sidst bekræftet: 01-03-2018 Oprettet: 15-03-2013 Revideret: 31-08-2017

 Produktionsplaner -Mark

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Regnearket ''Din Bundlinje Mark 2018'' er klar til brug
Regnearket er klar til brug med dataanalyser på baggrund af de årsrapporter for 2018, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 1...
18.06.19
Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskade...
21.12.18
Maskinanalyser på planteavlsbrug med forskellige metoder til afgrødeetablering
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle ...
20.12.18
Nyt regneark til beregning af økonomisk konsekvens ved målrettede efterafgrøder
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-,...
18.12.18
Brug af nøgletal vedrørende maskinøkonomi
Ved brug af benchmarkingværktøjer og maskinanalyser får man et fingerpeg om størrelsen af maskin- og arbejdsomkostninger på...
17.12.18