Oprettet: 25-03-2015

Aktieoverdragelse

Ved en aktieoverdragelse sælges der aktier eller anparter i et selskab. Aftalen herom indgås med selskabets aktionærer/anpartshavere, og driften fortsætter uændret i det eksisterende selskab.

Uanset om du er overdrageren, eller den der overdrages til, er der mange overvejelser, du bør forholde dig til, herunder hvornår overdragelsen skal finde sted, de regnskabsmæssige forhold, og hvad købssummen skal være. Alle sammen overvejelser, der har betydning for en succesfuld aktieoverdragelse.

Tag derfor fat i din rådgiver, såfremt du ønsker at vide mere om aktieoverdragelse og dine alternativer hertil.

Bemærk: Sidens beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for aktieoverdragelse og bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om dine muligheder.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 25-03-2015 Revideret: 25-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20