Oprettet: 25-03-2015

Kapitalforhøjelse

En kapitalforhøjelse medfører, at der tilføres ny kapital til selskabet.

Et kapitalselskab kan finansiere driften gennem egenfinansiering eller fremmedfinansiering. Mens fremmedfinansiering typisk sker ved optagelse af lån, sker egenfinansiering ved udstedelse af aktier, hvilket betegnes som en kapitalforhøjelse.

En beslutning om kapitalforhøjelse indebærer en vedtægtsændring, hvilket betyder, at beslutningen skal træffes ved en generalforsamling.  Såfremt der opnås tilslutning, kan kapitalforhøjelsen iværksættes.

Ved udstedelse af nye aktier, skal aktietegnerne indbetale kontanter eller andre værdier til selskabet, der mindst svarer til aktiernes værdi.  

Såfremt du har spørgsmål eller du har brug for sparring, så kontakt din lokale rådgiver.

Bemærk: Sidens beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for kapitalforhøjelse og bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om dine muligheder.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 25-03-2015 Revideret: 25-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20