Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 09-03-2015

Kan du bevise, at firmabilen kun bruges erhvervsmæssigt?

SKAT rejser for tiden rigtig mange sager om beskatning af biler. Særligt hovedaktionærer skal være varsomme, men også hvis du driver din virksomhed privat og bruger virksomhedsordningen, er der grund til at være forsigtig.

Hvis bilen indgår i virksomhedsordningen, skal du nemlig beskattes af værdien af fri bil, medmindre bilen udelukkende bruges til erhvervsmæssig kørsel.

Bevisbyrden
Og hvem skal bevise, at bilen kun bruges til erhvervsmæssig kørsel? Det kommer faktisk an på farven på nummerpladen.

Her kan du se, om det er SKAT eller dig som skatteyder, der har bevisbyrden:

  Skatteyder SKAT
  Bilen er på hvide plader   X  
  Bilen på papegøjeplader (gule/hvide plader)   X    
  Bilen på gule plader       X

Bevisbyrde ved biler på hvide plader og papegøjeplader
Når bilen er på hvide plader eller papegøjeplader, skal du altså kunne bevise, at bilen ikke bruges til privat kørsel. Ellers skal du beskattes af værdien af fri bil. Hvis bilen dagligt er parkeret ved din bopæl (som måske på samme tid er virksomhedens adresse), er det i praksis meget vanskeligt at løfte bevisbyrden, medmindre du har ført kørselsregnskab.

Det er ikke i sig selv nok, at du laver en aftale om, at bilen alene bruges erhvervsmæssigt, eller at du har en anden bil, som du bruger til privat kørsel. Det er heller ikke nok, at du har som begrundelse, at du har brug for bilen i tilfælde af vagtkørsel, alarmer mv. – heller ikke selv om det rent faktisk er det, du bruger bilen til. Skattemæssigt stilles der nemlig særlige krav, hvis brug af bilen i forbindelse med en vagtordning ikke skal udløse beskatning.

For biler på hvide plader og papegøjeplader må det derfor som klart udgangspunkt anbefales løbende at føre kørebog – særligt, hvis du ofte medbringer bilen til din bopæl.

Bevisbyrde ved gule plader
Når bilen derimod er indregistreret på gule plader, gælder der en formodning om, at bilen alene anvendes til erhvervsmæssig kørsel, og det er derfor SKAT, der skal bevise, om det forholder sig anderledes. Du behøver derfor ikke føre kørebog for biler på gule plader.

Der er dog stadig grund til at være varsom. Et enkelt lille ”fejltrin” eller uopmærksomhed kan have store konsekvenser. Hvis du eksempelvis bliver kontrolstoppet af SKAT med private varer eller et barnesæde i bilen, er det nemlig igen dig, der skal bevise, at bilen ikke er anvendt til private formål. Og det er som nævnt meget vanskeligt uden en kørebog. Hvis SKAT kan sandsynliggøre privat kørsel i bilen (eksempelvis hvis der er barnesæde i bilen), risikerer du beskatning af fri bil tre år tilbage i tid. Man må nemlig ikke køre såkaldte ”svinkeærinder”, hvis bilen ikke er specialindrettet. Specialindretning vil kort fortalt sige, at der er særlige erhvervsrelevante indretninger i bilen (fx fastmonterede reoler, skuffer mv., der fylder det meste af bilens lastrum), og som gør bilen uegnet som alternativ til en privat bil.

Tag aktivt stilling
Det kan være vanskeligt at holde styr på de mange regler, og hvad man må og ikke må, og hvornår man skal lave kørebog, og hvornår man ikke skal. Men det kan betale sig at tage aktivt stilling til, om virksomhedens biler er korrekt registrerede, og hvad den konkrete registrering betyder. Det kan nemlig let blive en dyr fornøjelse, hvis formalia ikke er på plads.

 

 

 

Sidst bekræftet: 09-03-2015 Oprettet: 09-03-2015 Revideret: 09-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Lone Fogh Kristensen

Af samme forfatter

SKATM-2015-22-13. Fri bil - ægtefæller i samme selskab. Kørselsgodtgørelse
Ingen formodning for at en hustru havde privat rådighed over en gulpladebil, blot fordi Landsretten i en sag mod selskabet ...
23.06.15
SKATM-2015-21-10. Mandskabsvogn. Kørsel med underleverandørs ansatte
Fire litauiske håndværkere brugte mandskabsvogn i forbindelse med juleferie i Litauen. De var ikke ansatte i bilens ejers v...
19.06.15
SKATM-2015-21-09. Elbil som firmabil
Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til en række spørgsmål omkring opladning af elbiler, når elbiler stilles ...
19.06.15
SKATM-2015-24-02. Lejlighedsgaver til medarbejdere
Skatterådet fandt, at gaver fra forskellige afdelinger skal vurderes samlet ved vurdering af, om gaven er "passende" og der...
16.06.15
SKATM-2015-13-21. Hovedanpartshaver. Beskatning af jagt
En hovedanpartshaver havde jagtret i selskabets skov beliggende i Jylland. Landsskatteretten værdiansætte jagtretten til 40...
16.06.15