Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 21-02-2012

Indskud på ratepension kan fra 2012 fradrages med op til 50.000 kr.

Som en del af finansloven blev grænsen for, hvor meget man kan indskyde på ratepension med fradrag, sænket fra årligt 100.000 kr. til 50.000 kr.

Grænsen omfatter både indskud på ratepension, som foretages af en arbejdsgiver og indskud på privattegnede ratepensionsordninger. Har man f.eks. på en arbejdsgiveradministreret ordning indskudt 30.000 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) på en ratepension, kan man således med fradrag indbetale op til 20.000 kr. på en privattegnet ratepension. Hvis du i fremtiden indbetaler mere end fradraget på de 50.000 kr., vil pengene kunne udbetales eller overføres til en anden type pensionsordning, f.eks. en livsvarig alderspension (livrente).

Fra og med 2010 har der været en generel grænse for, hvor meget man kan fradrage ved indskud på ratepension.  Tidligere blev engangsindskud på ratepensionsordninger fradragsfordelt over ti år. Har man før 22. april 2009 fået fradragsfordelt et beløb, vil dette fradrag blive opretholdt. Er det årlige fradragsbeløb under 100.000 kr., kan man fortsat øge fradraget til 100.000 kr.

De nævnte regler om fradrag for indskud på ratepension gælder også for fradrag for indskud på ophørende alderspension. For indskud på livsvarig alderspension gælder ingen øvre grænse for fradrag, men fortsat særlige regler for fordeling af fradrag for engangsindskud.

Fortsat fordele for selvstændige
Du kan som selvstændig erhvervsdrivende til og med 2014 fortsat indskyde op til 30 % af virksomhedens overskud på ratepension med fradrag.  Har du supplerende lønarbejde, vil du ved siden af 30 %’s-ordningen kunne fradrage op til 50.000 kr. på en ratepension via en arbejdsgiveradministreret ordning.

Selvstændige kan i øvrigt fortsat benytte reglerne om indskud på ophørspension ved salg af virksomhed.

Mere viden
Påtænker du at indskyde på pensionsordning, er det en god ide at kontakte din konsulent, da reglerne på området er komplicerede.

 

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Sidst bekræftet: 21-02-2012 Oprettet: 21-02-2012 Revideret: 21-02-2012

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse

Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19