Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 24-09-2018

Må du betale for din medarbejders avis, uden det medfører beskatning?

Hvis du betaler for din medarbejders avis, har du fradrag for udgiften på samme måde som for lønnen. Men vil det medføre en beskatning for medarbejderen, at du betaler for avisen? Reglerne er komplicerede, men du får svaret her.

Levering af avisen på medarbejderens bopæl
En avis, som leveres på bopælen og erstatter almindeligt avishold i medarbejderens husholdning, er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode. I den situation anses avisabonnementet nemlig for en privat udgift.

Der skal ikke indeholdes A-skat og AM-bidrag af fri avis, der beskattes som B-indkomst, men du har som arbejdsgiver pligt til at indberette værdien af fri avis, dvs. abonnementsprisen.

Hvornår er fri avis et skattefrit personalegode?
I skemaet kan du se en oversigt over, hvornår din medarbejder ikke skal beskattes af fri avis.

Avis, der leveres på arbejdspladsen

Medarbejderen beskattes ikke af de aviser, der leveres og kan læses på arbejdspladsen.

Avis, der er leveret på medarbejderens adresse. Avisen holdes i overvejende grad af hensyn til arbejdet. Medarbejderen holder ikke selv en daglig avis.

Avisen er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 6.100 kr. (2018). Avisen er skattefri for medarbejderen, hvis abonnementsprisen ikke overstiger 6.100 kr.

Overstiger abonnementet bagatelgrænsen, skal hele abonnementsprisen beskattes.

Avis, der er leveret på medarbejderens adresse. Avisen holdes i overvejende grad af hensyn til arbejdet. Medarbejderen holder selv en daglig avis.

Avisen er modtaget i arbejdsgiverens interesse og kan værdiansættes til 0 kr. i relation til bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder.

Avis, der ikke i overvejende grad ydes af hensyn til arbejdet. Medarbejderen holder selv en daglig avis

Medarbejderens privatforbrug er dækket via det private avishold.

Ifølge praksis kan modtagelse af én arbejdsgiverbetalt avis som personalegode derfor værdiansættes til 0 kr., da der

ikke er et sparet privatforbrug.

Du har en pligt til aktivt at kontrollere, at medarbejderen kan dokumentere løbende udgifter til privat avishold.

 

Hvis avisen er stillet til rådighed under hensyn til arbejdets udførelse og dermed er omfattet af bagatelgrænsen, skal du ikke indberette noget til Skattestyrelsen. Din medarbejder skal selv sørge for at holde styr på, om avisens værdi overstiger bagatelgrænsen.

Det er vigtigt, at din medarbejder kender de skattemæssige konsekvenser af, at du betaler for avisabonnementet, så medarbejderen kan oplyse de rigtige beløb til Skattestyrelsen.

Du betaler avisen mod, at din medarbejder går ned i løn
Hovedreglen er, at hvis du aftaler med din medarbejder, at du vil betale avisudgiften, og medarbejderen vil gå tilsvarende ned i løn over en 12 måneders periode, skal vedkommende beskattes af fri avis. I den situation mener Skattestyrelsen nemlig, at der er en klar indikation for, at medarbejderen ønsker at få avisen af private årsager.

Hvis du konkret kan begrunde, at avisen i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, bliver din medarbejder dog ikke beskattet af fri avis.

Søg rådgivning
SEGES anbefaler, at du snakker med din skatterådgiver, inden du beslutter dig for at betale for din medarbejders avis, så du er helt sikker på, at du får lavet den bedste løsning for dig og din medarbejder.

Sidst bekræftet: 24-09-2018 Oprettet: 24-09-2018 Revideret: 24-09-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Lone Hauge

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

Hvidvasklov
Vidste du, at revisorer og skatterådgivere har pligt til at anmelde skatteunddragelse i henhold til reglerne i hvidvasklove...
03.12.18
Vanskeligt at få straksfradrag ved asfaltering af køreflader til driftsbygninger
SEGES har i samarbejde med to lokale rådgivningsvirksomheder ført nogle principielle sager om, hvordan reglerne om straksfr...
10.09.18
SKATM-2018-11-08. Udtagning af aktiver fra virksomhedsordningen – afgørelser fra Landsskatteretten
LSR har truffet afgørelse om udtagning af aktiver fra virksomhedsordningen i 2 sager, hvor aktiverne uberettiget har indgåe...
10.08.18
Mangel på arbejdskraft – tænk på skatten, før du handler
Ansætter du udenlandske medarbejdere til sæsonarbejdet, eller har du en entrepriseaftale med en udenlandsk enkeltmandsvirks...
10.08.18
SKATM-2018-22-05. Sådan opgøres beskatningsgrundlaget for fri bil
Ændringer i den grønne ejerafgift medfører, at der skal ændres i beskatningsgrundlaget for beregning af fri bil.
01.08.18